Nowa Strategia, nr 3-4/2014

Kwartalnik „Nowa Strategia”

nr 3-4/2014

[wpdm_package id=’10231′]

SPIS TREŚCI:

HISTORIA

Bartosz Staręgowski, ?Rycerze? XIX wieku. Kirasjerzy polscy w okresie Księstwa Warszawskiego, s. 5-12.
Kirasjerzy to formacja całkowicie nieznana na gruncie polskim przed XIX wiekiem. Ich rodowód wywodzi się z Francji i to właśnie z armią Napoleona dotarli do Polski, wraz z różnego rodzaju innymi francuskimi rozwiązaniami. Polacy przyzwyczajeni do ciężkozbrojnej jazdy szybko zaadoptowali kirasjerów i włączyli ich w skład armii Księstwa Warszawskiego.

Patryk A. R. Franiel, Admirałowie – Kietliński, Szczęsnowicz, s. 13-30.
Po zakończonej wojnie rosyjsko-japońskiej flota Imperium Rosyjskiego przestała praktycznie istnieć. Jednakże wśród admiralicji oraz decydentów znalazły się osoby, które szybko postanowiły odbudować rosyjską potęgę morską. Wśród oficerów odpowiedzialnych za jej modernizację znalazło się dwóch wybitnych Polaków: Edward Szczęsnowicz i Kazimierz Kietliński. Obaj zostali odznaczeni złotą szablą ?Za Męstwo? w czasie kampanii portarturskiej.

Patryk Płokita, IRA – ?Terroryści? czy ?Bojownicy o Niepodległość?? Na przykładzie wojny anglo-irlandzkiej (1919-1921), s. 31-40.
Irlandzka Armia Republikańska w światopoglądzie utarła się jako zbrodnicza organizacja dokonujących aktów terrorystycznych. Opinia ta została zbudowana głównie za pomocą mentalnego narzędzia jakim była propaganda brytyjska. Zagłębiając się jednak w tematykę IRA obraz ten jednak nie jest taki jednoznaczny, zwłaszcza gdy przeanalizuje się jej początki z okresu tzw. ?Pierwszej Irlandzkiej Armii Republikańskiej? (1916-1922).

Jacek Ostrowski, Obrona Grodna przed sowietami we wrześniu 1939 r., s. 41-48.
Wkroczenie oddziałów Armii Czerwonej 17 września 1939 roku w granice Rzeczypospolitej stanowiło nowy rozdział nie tylko w toczącej się wojnie z Niemcami, ale jednocześnie oznaczało radykalną zmianę w polityce międzynarodowej. Zaskoczona Polska nie potrafiła skutecznie opóźnić marszu Armii Czerwonej w głąb kraju. Jednym z głównych celów sowieckiego ataku w pasie działań Frontu Białoruskiego było Grodno, które zapisało się w historiografii mianem wschodniego Westerplatte.

Artur Micek, Zarys głównych przyczyn upadku państwa francuskiego w 1940 r., s. 49-57.
Analizując klęskę Francji w 1940 r., można doszukać się całej palety przeróżnych przyczyn pośrednich i bezpośrednich wpływających na jej klęskę. Możemy wyróżnić tutaj takie rzeczy jak kwestie polityczne, gospodarcze, międzynarodowe, społeczne, wojskowe, technologiczne, ideologiczne, geopolityczne skończywszy na problematyce klimatyczno-pogodowej. Zrozumienie tego, dlaczego Francja przegrała jest trudne, gdyż liczba czynników wpływających na przebieg wydarzeń jest bardzo obszerna.

Jacek Ostrowski, 10. Dywizja Pancerna SS ?Frundsberg? podczas operacji Market Garden, s. 58-63.
Brytyjscy spadochroniarze i czołgiści, amerykańscy oraz polscy spadochroniarze  zrzuceni w rejon Arnhem i Nijmegen znaleźli godnego siebie rywala. Ich przeciwnikiem w krwawych walkach na holenderskiej ziemi byli m.in. żołnierze 10. Dywizji Pancernej SS ?Frundsberg?, wchodzącej w skład II Korpusu Pancernego SS.

Patryk Płokita, Obraz życia więziennego na przykładzie Bobby Sandsa, s. 64-73.
System więziennictwa politycznego i represji może istnieć w demokratycznych państwach uważających się za ostoję ?praw człowieka? jakim jest np. Wielka Brytania. Nie bezpodstawnie stawia się zarzuty wobec lojalistów i Brytyjczyków w Irlandii Północnej z okresu ?The Troubles? o łamanie godności ludzkiej i praw człowieka. Zwłaszcza  gdy istnieją dowody potwierdzające fakty, jakim jest historia Bobby Sandsa.

BEZPIECZEŃSTWO

Paweł A. Kmiecik, Percepcja zjawiska terroryzmu poprzez paradygmat ryzyka, s. 75-83.
Zjawisko terroryzmu stało się swoistą plagą XXI wieku i trwale zapisało się w świadomości ludzi na całym świecie. Terroryzm w naukach o bezpieczeństwie i politologii rozpatrywany jest przede wszystkim w kategoriach zagrożenia i trudno się z tym faktem nie zgodzić. Niemniej jednak autor niniejszego artykułu pokusił się o stwierdzenie, że współczesny wymiar terroryzmu stanowi specyficzny rodzaj ryzyka.

Natalia Wiślińska, Obrona Terytorialna w województwie lubelskim, s. 84-86.
Bez wątpienia system lokalnych jednostek obrony terytorialnej przy odpowiedniej organizacji może być bardzo pomocny w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa militarnego państwa. W województwie lubelskim funkcjonują już organizacje ukierunkowane na tego typu działania. Jedną z nich jest Obrona Terytorialna Województwa Lubelskiego (OTWL), drugą natomiast Polowe Drużyny Sokole.

WOJSKO

Piotr Kular, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej, s. 88-98.
Według rankingu Globalfirepower rosyjska armia jest drugą po USA potęgą militarną na świecie. Na rosyjskie siły zbrojne przeznaczane jest 3,1% PKB co przekłada się na 71 mld dol. (2013 r.). Orzy czym jej liczebnośc wynosi 766 tys. żołnierzy z czego większość stanowią poborowi. Żołnierzy zawodowych jest ok 250 tys. Od początku ich sformowania można zauważyć stopniowe lecz sukcesywne redukowanie liczby żołnierzy na rzecz modernizacji i profesjonalizacji armii.

Dominik Dec, Struktura organizacyjna Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku i Afganistanie, s. 99-106.
Udział Polaków w zagranicznych operacjach wojskowych wymusił i przyspieszył reformy w armii. Siły Zbrojne RP musiały stworzyć odpowiednie struktury dla poszczególnych kontyngentów zagranicznych, aby stworzyć spójny system dowodzenia i walki oraz zabezpieczenia logistycznego dla żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju. Struktury Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku i Afganistanie ewoluowały wraz z czasem trwania misji, były dostosowywane do liczebności kontyngentu, obszaru odpowiedzialności oraz zakresu zadaniowego każdej z analizowanych misji.

Damian Ratka, Technika pancerna Ukrainy cz.1, s. 107-113.
W czasach ZSRR Ukraina była istotnym elementem w przemyśle zbrojeniowym tego państwa. To właśnie na Ukrainie dynamicznie rozwijał się przemysł maszynowy oraz zaplecze naukowe mające służyć do budowy potęgi Armii Czerwonej, szczególnie w dziedzinie broni pancernej. To w mieście Charkowie powstało i funkcjonuje do dziś najbardziej progresywne biuro konstrukcyjne broni pancernej, obecnie znane pod nazwą Charkowskiego Biura Konstrukcji i Budowy Maszyn im. Aleksandra A. Morozowa.

Bartosz Zychowicz, Potencjalne możliwości wzmocnienia Sił Powietrznych RP – samolot AEW&C, s. 114-117.
Jednym z największych braków w Siłach Powietrznych RP jest brak własnego samolotu wczesnego ostrzegania (AEW&C – Airborne Early Warning and Control).Dlatego też poważnym wzmocnieniem dla polskiego lotnictwa oraz możliwością na uniezależnienie nas w jakimś w stopniu od samolotów AWACS E-3 Sentry NATO jest modyfikacja transportowca C-295 CASA, mogącego przenosić radar AESA.

 

Wszystkie numery czasopisma dostępne TUTAJ.