L. Murray – „Psychologia wojny. Strach i odwaga na polu bitwy”

Wojna – niechlubny element ludzkiej egzystencji. Z jednych wydobywa, to co najlepsze, z innych zaś to, czego powstydzili by się w czasie pokoju. Stąd znane z dziejów konfliktów zbrojnych przykłady zarówno heroizmu, bohaterstwa, jak również dezercji, czy innych czynów niegodnych etosu żołnierza. Jakie czynniki determinują zachowanie żołnierzy na polu walki? Które z nich pozostaje pod naszą świadomą kontrolą? Jak utrzymać wysokie morale i zmusić przeciwnika do poddania się? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi dostarcza książka Leo Murraya pt. „Psychologia Wojny”. Drugie wydanie książki na krajowym rynku ukazało się nakładem wydawnictwa RM.

Sklep Urodzeni Patrioci

Trzeba przyznać, ze Psychologia wojny to książka specyficzna. Z pewnością zamysłem autora nie było wydanie jej w formie podręcznika akademickiego, który pozwoli nam w pełni poznać i zrozumieć rolę czynnika ludzkiego na polu walki. Z drugiej strony pozycja stanowi zbiór autentycznych wspomnień żołnierzy i zapis najważniejszych wniosków oraz doświadczeń autora z wieloletnich badań. Całość daje nam spójny i wartościowy poznawczo obraz omawianej w książce problematyki. autor często odwołuje się do koncepcji naukowych innych badaczy, często konfrontując je ze swoimi tezami dając jednak prymat własnym przemyśleniom. Nie zabrakło także, luźnych, a niekiedy bardzo zabawnych anegdot, które nie wiążą się stricte z podjętym tematem. Książka jest napisana przystępnym językiem, choć niektóre treści wymagają choćby minimalnej wiedzy na temat wojskowości. Nie powinien być to jednak problemem dla osób, które z takim zagadnieniem będą miały do czynienia po raz pierwszy. Skróty i pojęcia zawarte w treści zostały wyjaśnione w słowniczku zawartym na końcu książki. Kończąc lekturę nie otrzymamy jednak odpowiedzi na wiele pojawiających się pytań, co zresztą sygnalizuje sam autor wskazując na brak możliwości wyczerpania tematu z uwagi na deficyt danych i złożoność omawianych zagadnień. Warto zauważyć, iż nowe wydanie nie jest pozbawione pewnych lapsusów językowych zauważalnych także w poprzednim wydaniu książki. Są to jednak „kosmetyczne”  błędy wynikające zapewne z trudności przekładu skomplikowanej terminologii wojskowej na nasz język i absolutnie nie rzutują na całościową , oczywiście pozytywną ocenę książki.

Jedną z najważniejszych tez autora jest przekonanie o tym, że nowoczesna technologia nie determinuje przewagi na polu walki, a pomijanie aspektów psychologicznych w obliczu wybuchu kolejnej wielkiej wojny będzie wiązać się z ogromną liczbą ofiar. Autor twierdzi, że można ograniczyć ją, co wymaga jednak zrumienienia przez rządy i dowódców wyższego szczebla roli czynników psychologicznych wpływających na zachowanie żołnierzy w walce. Przeglądając kolejne strony znajdziemy bowiem przykłady, przemawiające za tym, że psychologia pola walki jest tematem mocno zaniedbanym i marginalizowanym, a jej praktyczne zastosowanie ogranicza się w zasadzie do poszukiwania odpowiednich kandydatów na żołnierzy, czy minimalizowania skutków stresu bojowego. Autor przekonuje nas, że istnieją uniwersalne prawa rządzące realiami wojen, a wiele z nich jest pokłosiem psychiki i natury ludzkiej. Z książki wyłania się brutalnie prawdziwy obraz wojny, gdzie obok bohaterstwa i poczucia obowiązku żołnierzom towarzyszy paraliżujący lęk uniemożliwiający racjonalne reakcje, co znacznie obniża efektywność bojową.

Tezy autora oraz wspomnienia uczestników wojen pozwalają w odmienny sposób spojrzeć na przebieg konfliktów, zarówno tych dawnych, jak i współczesnych. Dokonana w książce analiza psychologicznych aspektów sztuki wojennej pozwoli nam zrozumieć mechanizm obezwładniania ogniem artylerii i broni strzeleckiej. Autor wyjaśnia rolę najważniejszych forteli taktycznych oraz omawia zasadność zachowania równowagi pomiędzy stosowaniem strategii wyniszczenia i manewru. Dowiemy się także dlaczego więzi łączące żołnierzy tego samego plutonu i silny instynkt grupowy warunkują ich zaciekłość w walce, czy skłonność do ryzykowania własnego życia za swoich towarzyszy broni. Ciekawy jest również fakt, iż znane są przypadki, gdzie bliżej nieokreślone czynniki powstrzymują żołnierzy od zabijana swoich nieprzyjaciół w bezpośrednim starciu. Za wskazanymi przykładami kryją się niezwykle złożone mechanizmy psychologiczne, których umiejętne wykorzystanie przez dowódców może zadecydować o losach bitwy, a nawet wojny.

Opierając się na treściach zaprezentowanych w książce można zrozumieć jak mieszanka zniszczenia, strachu i zdrowego rozsądku wpływa na zachowania uczestników walki zbrojnej. Okazuje się, że obok poziomu wyszkolenia i posiadanego uzbrojenia, na waleczność żołnierzy największy wpływ wywierają ograniczenia natury psychologicznej. Podjęty przez autora temat jak dotąd nie doczekał się wyczerpującej bibliografii, co sprawia, iż Psychologia wojny to lektura unikalna i niezwykle ciekawa. Książkę można polecić z pewnością osobom pragnącym poznać rolę czynników psychologicznych na polu walki, a także wszystkim tym, którzy na minione i obecne konflikty zbrojne chcą spojrzeć z nieco szerzej perspektywy. Z całą pewnością Psychologia wojny powinna stanowić obowiązkową lekturę dla dowódców, co według autora książki pomoże wygrywać bitwy szybciej i przy zminimalizowaniu start w ludziach po obu stronach. Książkę powinien powinien przeczytać każdy żołnierz, aby uświadomił sobie jak wiele czynników psychologicznych będzie wpływać na jego zachowanie w warunkach walki zbrojnej.


Autor: Leo Murray

Tytuł: Psychologia wojny. Strach i odwaga na polu bitwy

Wydawnictwo: RM

Oprawa: Miękka

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-7773-611-1

Liczba stron: 256

>>> Książkę można kupić u wydawcy tutaj <<<<

Jako ciekawostkę należy dodać, że Leo Murray to w zasadzie pseudonim literacki byłego psychologa wojskowego i żołnierza służącego w Her Majesty’s Armed Forces. Znaczną część swego dorosłego życia poświęcił na studiowaniu psychologii walki zbrojnej, co wynikało z uzasadnionego przekonaniu o braku pogłębionej refleksji naukowej w tym obszarze. Na potrzeby książki autor przeprowadził wywiady z weteranami oraz przestudiował materiały archiwalne zawierające relacje żołnierzy biorących udział w walce.  Autor powołał się również na wiele postaci z kręgów wojskowych i naukowych, lecz większość z nich, co zrozumiałe występuje w książce anonimowo bądź pod zmienionymi nazwiskami.

Komentarze

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego i zagorzały fan trekkingu. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do jego zainteresowań należą między innymi zagadnienia związane z współczesnym terroryzmem, społecznymi inicjatywami w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.

Najpopularniejsze posty