Wojska macedońskie uczestniczyły w misjach NATO w Afganistanie (ISAF) i w Kosowie (KFOR). Na zdjęciu: Macedońscy żołnierze patrolujący ulice Kabulu, Afganistan, październik 2008 r. (Źródło: Wikimedia Commons)

Macedonia gotowa do członkostwa w NATO

Minister Obrony Macedonii, Zoran Jolevski powiedział w czwartek, że Macedonia jest gotowa by natychmiast stać się członkiem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

?Macedonia zrobiła wiele, aby osiągnąć swoje cele strategiczne. Jesteśmy przygotowani, by stać się członkiem Sojuszu natychmiast, to cel, który jest wspierany przez wszystkie czynniki polityczne i przez obywateli Republiki Macedonii,? – powiedział Jolevski podczas spotkania Ministrów Obrony Narodowej Europy Środkowo Wschodniej, które odbyło się w Dubrowniku na Chorwacji.

Podczas spotkania Jolevski podpisał porozumienie w sprawie współpracy wojskowej i finansowej z szefem tureckiego ministerstwa obrony.

W czasie konsultacji Ministrów Obrony Narodowej Europy Środkowo Wschodniej, które odbyło się w Dubrowniku na Chorwacji minister Jolevski wyraził wdzięczność w stosunku do delegacji Ministerstwa Obrony Słowenii za wsparcie macedońskiego członkostwa w NATO.

Użycie nazwy Macedonia pozostaje sprawą kontrowersyjną, ponieważ Macedonia ogłosiła niepodległość od Jugosławii w 1991 roku. Grecja, czyli przeciwnik takiego nazewnictwa swojego północnego sąsiada, twierdzi, że oznacza to roszczenia terytorialne do północnej prowincji Grecji o tej samej nazwie. W rezultacie wieloletniego konfliktu Grecja od lat blokuje drogę Macedonii do NATO, jak i członkostwa w Unii Europejskiej, mówiąc, że Macedonia może zostać członkiem tych organizacji tylko wtedy, gdy zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie spornej nazwy.

Państwa członkowskie NATO z byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii. (Wikimedia Commons)

Państwa członkowskie NATO z byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii. (Wikimedia Commons)

Macedońskie Siły Zbrojne w całości składają się z 8133 żołnierzy w aktywnej służbie. Do 2016 roku, w kraju powstaną aktywne rezerwy w postaci 1800 żołnierzy.

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO) liczy sobie 28 członków. Najnowszymi państwami członkowskimi NATO są Albania i Chorwacja, które weszły w skład organizacji 1 kwietnia 2009 roku. Potencjalnymi kandydatami do członkostwa w NATO są Gruzja, Finlandia, Serbia, Szwecja. Natomiast oficjalnymi kandydatami do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim są oprócz Macedonii, Czrnogóra, Hercegowina oraz Bośnia.

W ubiegłym roku minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Sergiej Ławrow powiedział, że rozszerzenie się NATO o Bośnię, Macedonię i Czarnogórę zostanie odebrane przez jego kraj jako prowokacja.

Każde z państw przystępuje do NATO dobrowolnie, po przeprowadzeniu debaty publicznej oraz stosownej ratyfikacyjnej procedury parlamentarnej. Pakt Północnoatlantycki gwarantuje swoim członkom nie tylko suwerenne prawa, możliwości wspólnych szkoleń czy zakupu uzbrojenia przeznaczono tylko dla sojuszników, ale przede wszystkim gwarancje bezpieczeństwa. Poza możliwościami płynącymi z wejścia w struktury Sojuszu, kraje członkowskie zobowiązane są także do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych.

Komentarze

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.