Oczekiwane efekty realizacji Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2022. / Źródło: Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2022, s. 36.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Obrona terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa? pod naszym patronatem medialnym!

W dniach 17-18 listopada 2016 roku odbędzie Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Obrona terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa?. Konferencja poświęcona będzie doświadczeniom oraz współczesnym koncepcjom zastosowania formacji obrony terytorialnej w systemach obronnych poszczególnych państw. Współorganizatorami będą uczelnie oraz instytucje z Polski, Ukrainy, Słowacji, oraz Gruzji. Portal Nowa Strategia objął patronat nad tym wydarzeniem.

Pogarszająca się sytuacja geopolityczna w Europie Wschodniej związana z rewolucją godności na Ukrainie, aneksją przez Federację Rosyjską Krymu i wybuchem wojny w Donbasie spowodowała, że w Polsce bardzo ożywiły się dyskurs i debata publiczna dotycząca idei obrony terytorialnej. Obecnie trwają prace nad wpisaniem OT w system obronny Rzeczypospolitej Polskiej. Problematyka znaczenia obrony terytorialnej dla bezpieczeństwa narodowego niewątpliwie wymaga pogłębionych, wielopłaszczyznowych i wieloaspektowych analiz.

Okazją do dyskusji i wymiany międzynarodowych doświadczeń będzie konferencja naukowa ?Obrona terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa? (Ostrowiec Świętokrzyski, 17-18 listopada 2016). Organizatorami konferencji są: Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, słowacka Akademia Sił Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu, ukraiński Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy, a także Gruziński Uniwersytet Techniczny. Z kolei wśród partnerów konferencji znalazły się m.in. Targi Kielce, przedsiębiorstwo przemysłu zbrojeniowego MESKO S.A., czy ZS „Strzelec” OSW. Radę Naukową konferencji tworzą uznani eksperci z blisko 20 krajów świata.

Szersze informacje na temat planowanej konferencji można znaleźć na stronie: www.konferencja.org.pl Na bieżąco będziemy informować o przygotowaniach do tego ważnego wydarzenia naukowego z zakresu studiów nad obronnością.

Komentarze

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.