Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia szczebla oddział/pododdział (MMSD o/p) na podwoziu Jelcz P662D.43. / fot. wzl2.pl

Mobilne Moduły Stanowisk Dowodzenia szczebla oddział/pododdział dla Wojska Polskiego

W dniu 9 maja br. Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował o zawarciu umowy na dostawę 160 Mobilnych Modułów Stanowisk Dowodzenia szczebla oddział/pododdział (MMSD o/p) dla Wojska Polskiego za łączną kwotę 322,77 mln PLN.

We wtorek, 9 maja br. Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował, że w dniu 27 kwietnia br. w siedzibie IU w Warszawie zawarto umowę na dostawę Mobilnych Modułów Stanowisk Dowodzenia szczebla oddział/pododdział (MMSD o/p), której realizatorem będzie konsorcjum krajowych firm w składzie: ZAMET-GŁOWNO Adam Pruski, Zdzisław Łuczak Sp. J z Głowna (Lider konsorcjum) oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) z Krakowa.

Umowa została podpisana przez zastępcę szefa IU MON Pawła Mączkę oraz reprezentujących ZAMET-GŁOWNO wspólników: Adama Pruskiego i Zdzisława Łuczaka, a także prezesa zarządu ZDZ Kraków Zygmunta Chudego.

Umowa dotyczy sukcesywnych dostaw na potrzeby Sił Zbrojnych RP w latach 2017-2022 łącznie 160 kompletów MMSD o/p, które zostaną zabudowane na samochodach dużej ładowności powiększonej mobilności marki Jelcz ? P662D.43 z kabiną dwuosobową, pozyskanych przez Inspektorat Uzbrojenia w ramach odrębnej umowy nr IU/229/X-75/ZO/WR/DOS/S/2014/419 z dnia 22 grudnia 2014 roku, realizowanej także przez krajowego producenta podwozi na potrzeby SZ RP, tj. JELCZ Sp. z o.o.

W ramach realizacji umowy wykonawca przeprowadzi również szkolenia dla poszczególnych załóg MMSD o/p oraz przedstawicieli organów remontowych SZ RP, opracuje i dostarczy dokumentację techniczną wyrobów oraz zapewni realizację pakietu usług serwisowych umożliwiających utrzymanie kontenerów MMSD o/p w sprawności technicznej w okresie 48-miesięcznej gwarancji.

fot. IU MON.

Umowa jest wynikiem ponownie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego, po unieważnieniu prowadzonego uprzednio postępowania ze względu na brak ważnych ofert, gdyż wszystkie złożone oferty były niezgodne z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość umowy opiewa łącznie na kwotę 322,77 mln zł brutto i jest o przeszło 87 mln zł brutto niższa od oferty złożonej przez tego samego wykonawcę w poprzednim postępowaniu.

Oferta złożona przez konsorcjum, w skład którego wchodziły Wojskowe Zakłady Inżynieryjne, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 oraz Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 ponownie została odrzucona ze względu na fakt, iż była niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Decyzja o wyborze oferenta nastąpiła na początku kwietnia br. po trzech latach postępowania, zakończonym wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), która anulowała wcześniejszą decyzję i obciążyła IU MON kosztami postępowania w wysokości 18,6 tys. PLN.

Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia MMSD oddział/pododdział przeznaczony jest do zabezpieczenia miejsc pracy dowódczo-sztabowej w warunkach polowych. Infrastruktura teleinformatyczna pozwala na utworzenie do dwóch niezależnych sieci telekomunikacyjnych oraz na zastosowanie sprzętu do sterowania środkami łączności radiowej. Pozwala to na używanie radiostacji w oddalonych wozach dowodzenia. System składa się z samochodu terenowego, kontenera 15 stopowego, modułu technicznego (agregat prądotwórczy i osprzęt techniczny), sprzętu informatycznego zapewniającego 10 zautomatyzowanych miejsc pracy, klimatyzacji i ogrzewania. Dostawa 160 MMSD o/p dla Wojska Polskiego jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia ? C4ISR, ujętego w ramach zaktualizowanego Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2022.

Fot. IU MON.

Źródło:

iu.wp.mil.pl: Zawarcie umowy na dostawę Mobilnych Modułów Stanowisk Dowodzenia szczebla oddział/pododdział (MMSD o/p)

Czytaj także:

Polska zbuduje okręt rozpoznawczy dla Marynarki Wojennej Szwecji

Karabinki MSBS i pistolety Ragun do testów dla WOT

Niszczyciele czołgów dla Wojska Polskiego?

Rozbudowa Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie

Inspektorat Uzbrojenia MON kupi amunicję dla czołgów Leopard 2

Macierewicz: Po 2020 roku Polska będzie miała 200 tys. żołnierzy

Samobieżne Moździerze RAK na poligonie w Nowej Dębie [GALERIA]

Karabela ? nowe przeciwpancerne pociski kierowane dla polskiej armii

Kontrakt na dostawy karabinów maszynowych UKM-2000P dla WOT

Pierwszy KTO Rosomak WRT trafił do Wojsk Lądowych [FOTO]

Polskie Jelcze w Eurokorpusie

Komentarze

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.