Monografia pt. „Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej” pod patronatem portalu Nowa Strategia

Miło Nam poinformować, iż portal Nowa Strategia został patronem medialnym monografii pt. „Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej”. Praca ukaże się nakładem Oficyny Wydawniczej RYTM.

Faktograficzny przebieg procesu przekształcenia KGB w Federalną Służbę Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Autorzy starali się odpowiedzieć na pytanie, czym w istocie jest FSB. Przedstawili więc jej strukturę, w tym kontrwywiad cywilny, kontrwywiad wojskowy, Służbę Pograniczną i jednostki specjalnego przeznaczenia (tzw. specnaz). Scharakteryzowali ją w przystępnej formie, ukazując organizację i kompetencje, formy i metody działania oraz umocowanie w strukturze administracji państwa. Wartość opracowania wzbogacają biografie kolejnych szefów transformujących się rosyjskich organów bezpieczeństwa państwowego oraz jego struktur składowych.

W formie suplementu dołączono kilkanaście aktów prawnych, które regulują funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa FR. Przedstawiono też opis około 40 operacji kontrwywiadowczych, zrealizowanych przez rosyjski aparat bezpieczeństwa w latach 1995?2015, w tym przebieg niektórych operacji antyterrorystycznych z udziałem jednostek specnazu. FSB posiada niezbędny potencjał do prowadzenia złożonych, długofalowych i kosztownych operacji, defensywnych i ofensywnych, a także wyspecjalizowane struktury i profesjonalne kadry do prowadzenia działań na obszarach zainteresowania operacyjnego. Praca została przygotowana wyłącznie w oparciu o rosyjskojęzyczne materiały źródłowe, dlatego też wiele przytoczonych wątków i zdarzeń może być znanych wyłącznie wąskiej grupie specjalistów. Monografia jest adresowana do szerokich kręgów czytelniczych, tego zainteresowanego ciekawostkami szpiegowskimi, jak i środowiska eksperckiego, w tym akademickiego, zajmującego się aspektami bezpieczeństwa Rosji i Europy.

Komentarze

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.