Nowe książki od wydawnictwa RYTM

W niedawnym czasie na rynku książkowym ukazały się nowe publikacje od wydawnictwa RYTM. Zapraszamy do krótkiej charakterystyki książkowych nowości oraz kolejnych zapowiedzi. 

NOWOŚCI:

Walery Przyborowski, Grom maciejowicki

Maciejowice oddalone o 80 km od Warszawy, to Termopile I Rzeczypospolitej, a zarazem miejsce, które szczególnym kultem otaczał Walery Przyborowski. Tu 10 X 1794 r. doszło do ostatniej tragicznej w skutkach bitwy wojsk Tadeusza Kościuszki z oddziałami rosyjskimi dowodzonymi przez generała Iwana Fersena.
Wraz z Autorem idziemy śladami bohatera ?Gromu maciejowickiego?, młodego kosyniera Walka Kłonicy, uczestniczymy w bohaterskich zmaganiach i poznajemy wydarzenia poprzedzające klęskę wojsk polskich. Będziemy mogli przy tej okazji przyjrzeć się także postaciom tych, którzy podjęli walkę wrogiem, padli w niej lub zginęli z rąk Moskali podczas okrutnej rzezi kończącej maciejowicki bój, dzielnym działyńczykom czy grenadierom krakowskim, których kapelan, charyzmatyczny ojciec Ansgary, zginął w taki sam sposób jak ksiądz Ignacy Skorupka sto dwadzieścia sześć lat później.

ISBN 978-83-7399-591-8
Format 148×210 mm. s. 208
Rok wydania 2014
Oprawa twarda

Ryszard Jan Czarnowski, Krzemieniec

Nie ma chyba przybysza który odwiedzając Krzemieniec, nie myślał o powrocie tutaj. Iluż przedwojennych autorów przewodników z Mieczysławem Orłowiczem na czele zatrzymując się z zachwytem w jarach stromo żegnających dalszą przestrzeń Wyżyny Podolskiej starało się w najpiękniejszych zdaniach przekazać niebywałą urodę tego miejsca. Iluż wędrowców nie mogło oderwać się od widoków wież i hełmów barokowych świątyń, domków i dworów, roztaczanych z korony nad miastem – ruin zamczyska na szczycie Góry Bony. Pozostały te pejzaże i architektura drewniana w obrazach licznie przybywających tu malarzy i poetów. Pozostała tamtejsza realność miejsca w poezji, w listach Juliusza Słowackiego, Zygmunta Rumla i wielu innych.
Ale książka ta nie jest bynajmniej kolejnym przewodnikiem po miasteczku. Jest to me własne spojrzenie na zaginione dziś w licznych publikacjach Ateny Wołyńskie i prężną kolonię artystyczną. Na miejsca, ludzi, na wydarzenia, na codzienność tamtejszą i obecną. Bo choć Krzemieniec utracił swą różnorodność w wojennym tragicznym czasie to nadal stanowi perłę w niegdysiejszej koronie Rzeczypospolitej i powoli odżywa. Jeśli me subiektywne, wybiórcze acz jak najbardziej realne opisanie przypadnie Ci Przyjacielu do serca wiedz, że już w drodze, w przygotowaniu są dalsze tomiki z naszej wspólnej z Wydawnictwem Rytm serii ?Moje Kresy?- ?Żółkiew – kolebka? i ?Grodno – zapomniana stolica?.

ISBN 978-83-7399-576-5
Format 176×250 mm. s. 186
Rok wydania 2014
Oprawa twarda

Juliusz L. EnglertGrzegorz Nowik, Marszałek Józef Piłsudski

Skomponowany z kilkuset zdjęć album to fascynująca relacja o życiu wielkiego Marszałka i Jego służbie dla Polski. Bogaty materiał ikonograficzny wzbogaca kalendarium wydarzeń, fragmenty pism, przemówień, rozkazów Józefa Piłsudskiego i wspomnień świadków Jego życia. Całość tworzy sugestywną opowieść o tym wielkim, niezłomnym Polaku.

Współwydawca Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

ISBN 978-83-7399-597-0
Format 210×305 mm s.288
Rok wydania 2014
Oprawa twarda

Artur Śliwiński, Powstanie kościuszkowskie

„Powstanie kościuszkowskie”, próbuje dać odpowiedź, dlaczego potężna niegdyś Rzeczpospolita Obojga Narodów straciła nie tylko swoją moc, terytoria, ale i swoją tożsamość narodową. Nie pomogła charyzma i determinacja wielkiego Naczelnika powstania, bowiem nie umiano „cnoty i woli jednego człowieka zastąpić wolą i cnotą zbiorową”. Lektura trylogii dzieł Artura Śliwińskiego traktujących o naszych narodowych powstaniach, patriotycznych zrywach i pogrzebanych nadziejach, pomaga zrozumieć przyczyny tych tragicznych wydarzeń.

Współwydawca Muzeum Niepodległości

ISBN 978-83-7399-598-7
Format 148×210 mm. s. 
Rok wydania 2014
Oprawa twarda

ZAPOWIEDZI:

Wojciech KonigsbergDroga „Ponurego”. Rys biograficzny majora Jana Piwnika

Pierwsze w piśmiennictwie polskim całościowe ujęcie biografii mjr. Jana Piwnika (1912?1944) „Ponurego”, jednego z najwybitniejszych oficerów Armii Krajowej, dowódcy legendarnego Zgrupowania Partyzanckiego AK „Ponury”. Autor odtwarza bieg życia Jana Piwnika: chłopskie środowisko jego młodości, naukę, służbę w Policji Państwowej, udział w kampanii wrześniowej, pobyt w Anglii i szkolenie na cichociemnego, przerzut do Polski, udział w brawurowych akcjach „Wachlarza”, organizację i walkę dowodzonego przez niego partyzanckiego zgrupowania w Górach Świętokrzyskich, dowództwo VII batalionu 77 pułku piechoty AK na Nowogródczyźnie. Biografię uzupełnia informacja o publikacjach poświęconych „Ponuremu”, uroczystościach utrwalających jego pamięć i legendzie, która zaczęła się tworzyć jeszcze za jego życia.
Praca oparta o obszerną bazę źródłową, wzbogaconą o nowe źródła: dokumenty oraz ustne i pisemne relacje podkomendnych „Ponurego”. Książkę poprzedza wstęp Zdzisława Rachtana „Halnego”, żołnierza „Ponurego” zmarłego w styczniu 2014 r.
Książka o olbrzymich wartościach poznawczych, niezwykle cenna dla edukacji historycznej i patriotycznej młodego pokolenia.

ISBN 978-83-7399-594-9
Format 176×248 mm. s. 384
Rok wydania 2014
Oprawa twarda

Jerzy TepliMoje Niemcy

Bawarczycy, Frankowie, Szwabi, Saksończycy, Westfalczycy, Nadreńczycy, Branderburgczycy, Pomorzanie i nie tylko oni zamieszkują ziemie na zachód od Odry i Nysy Łużyckiej. Są Niemcami…ale jacy są. Czy tacy sami?
Autor spisuje doświadczenia gromadzone przez ponad trzydzieści lat bezpośredniego obcowania z Nimi. Są wspomnieniem, a jednocześnie reportażem zaczynającym się w sierpniu 1939 roku, a kończącym… tę decyzję pozostawia autor Czytelnikom. By im to ułatwić prowadzi po różnych miejscach, różnych sytuacjach czasami zawiłych, czasami zabawnych, a czasami smutnych, jednak zawsze interesujących.
Jest opowieść o pysku gestapowskiego psa, wszystkich siłach dla frontu, pociągach pod nadzorem, czy ewakuacji prosiaka. Wędrujemy wspólnie po Łużycach, poznajemy obozowego specjalistę, ponumerowanych robotników i zaskakujący zwrot dzieł Kolberga. Świat okazuje się mały, gdy czytamy o Polakach w muzeum w Bochum, o tym jak autor trafia na ślad kuzyna w opowieści uratowanego mężczyzny z więzienia niemieckiego w Busku na Kielecczyźnie. Słuchamy hymnów pochwalnych na największej budowie Berlina ? placu Poczdamskim, który powinien być placem Polskim ze względu na ocenę pracujących tam naszych rodaków.
W czasie wędrówek, w spotkaniach, rozmowach i gromadzonych opiniach jest próba odpowiedzi na pytanie jacy są Niemcy. Czy tacy jakich autor poznał w latach okupacji, czy tacy jakimi byli jego sąsiedzi w Bonn, czy Berlinie? Czy można wyobrazić sobie czterokilometrowy budynek, w którym wszystko odbywało się na gwizdek? Co sądzi młodzież, a co dorośli o bunkrach? Czy pokutuje nostalgia, za tym co było, a nie istnieje? To tylko niektóre szczegóły książki bogato ilustrowanej zdjęciami.
W podtytule wspomnień Jerzy Tepli pisze o zapachu żołnierskich butów. Zamierzał nawet pierwotnie takimi słowami zatytułować spisane historie. Dlaczego to zrobił dowie się Czytelnik na pierwszych stronach książki? reportażu i zastanowi nad nimi po przeczytaniu ostatnich jego zdań.

Współwydawca Państwowy Instytut Wydawniczy

ISBN 978-83-7399-590-1
Format 175×250 mm. s. 328
Rok wydania 2014
Oprawa broszurowa

Mirosław MinkinaSztuka wywiadu w państwie współczesnym

Do tej pory jeśli ktoś chciał przeczytać coś poważnego o wywiadzie zmuszony był sięgnąć po pracę autorów zachodnich, takich jak: Michael Herman, Christopher Andrew czy też do książek Angelo Codevilla. Dziś nie musi tego robić. Ma książkę Mirosława Minkiny. Pierwszą, profesjonalnie napisaną po polsku przez polskiego autora teorię wywiadu. Autor zrobił rzecz wydaję się niemożliwą do zrobienia. Zaprosił nas czytelników do świata podwójnych luster. Opisał świat, którego nie ma. Opisał prawa rządzące „fabryką arbuzów”, jak o swojej organizacji lubią mówić oficerowie wywiadu. Ci wszyscy, którzy w książce Minkiny poszukiwać będą sensacji zapewne zawiodą się, ale ci wszyscy, którzy zapragną poznać mechanizmy rządzące wywiadem i jego informacją, funkcjami spełnianymi przez wywiad i jego ludzi w systemie rządzenia państwem, będą mieli rzadką okazję zrozumienia tego świata, w którym nikt nie jest tym za kogo uchodzi, gdzie nic nie jest tym, czym się wydarzyło. – Zbigniew Siemiątkowski

Odwieczna i prosta prawda o tym, że „kto ma wiedzę, ten ma władzę” jest mechanizmem napędowym pracy wywiadu. I właśnie o informacji, o tym, jak ją zdobyć i wykorzystać, a przy okazji wprowadzić przeciwnika w błąd, opowiada książka Mirosława Minkiny. Nie jest to jednak podręcznik jak stać się szpiegiem, ani sensacyjna powieść szpiegowska, lecz doskonale spójny materiał naukowy ukazujący strukturę pracy wywiadu, będącego nieodłączną częścią funkcjonowania państwa. Publikacja przełamuje ograniczenia w dostępie do wiedzy o działalności wywiadu, który u zwykłego odbiorcy opiera się na przypuszczeniach i stereotypowych wyobrażeniach. Autor z wnikliwą analizą odpowiada na postawione pytania o istotę wywiadu (przedmiot, cel, metodyka, zakres) oraz jakie z tego działania wynikają korzyści dla państwa. Polecam lekturę książki Mirosława Minkiny, bowiem kompetentnie napisana, wzorcowa pod względem wykorzystania i analizy źródeł, rzetelna w formułowaniu wniosków stanowi fascynującą lekturę. – Marek Dukaczewski

Funkcjonowanie organizacji wywiadowczych najlepiej określają trzy parametry: praktyka, teoria i ?mity?. Praktyka i teoria to zrozumiałe – powiedziałby ktoś – ale dlaczego ?mity?? ?Mity? to esencja działalności wywiadu, która zawsze pozostaje tajna, więc powstałą próżnię muszą wypełnić domysły. Jeśli dodamy inspirację, dezinformację, kombinacje operacyjne i inne techniki oraz narzędzia pracy wywiadu, to ten obraz będzie jeszcze bardziej zagmatwany. Więcej, można powiedzieć nawet, że w świecie wywiadów, nigdy nic nie jest tym, na co wygląda. Tymczasem, książka Mirosława Minkina narusza ten schemat. Czytelnik dostaje do rąk wyśmienite opracowanie, które pozwala lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje współczesny świat wywiadów i samemu ocenić siłę i znaczenie ?mitów?. Po prawie trzydziestu latach pracy operacyjnej w wywiadzie wydawało mi się, że potrafię odróżnić ?mity? od rzeczywistości, a jednak książka Mirosława Minkina przypomniała mi jak mało wiem i jak wiele muszę się jeszcze uczyć. ?My w nic nie wierzymy, my szukamy prawdy? – takie było moje motto w czasie służby w wywiadzie. Przekazywałem je młodszym kolegom, koleżankom i myślę, że pasuje też doskonale do książki, po którą właśnie sięgnąłeś czytelniku. – Vincent V. Severski

Współwydawca Bellona S.A.

ISBN 978-83-7399-593-2
Format 176×250 mm. s. 
Rok wydania 2014
Oprawa twarda

Komentarze

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.