eurowybory

Nowy cykl na łamach Nowej Strategii! Sylwetki kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Okręg 1 – woj. pomorskie

Na łamach portalu Nowa Strategia rozpoczynamy nowy cykl. Będzie on ściśle powiązany z wyborami do Parlamentu Europejskiego, a konkretniej z kandydatami aspirującymi do miana europosła. Najprawdopodobniej dwa razy w tygodniu na naszej stronie internetowej i facebook-owym FP będą mogli państwo zapoznać się z sylwetkami jedynek z najistotniejszych ugrupowań politycznych. Zaczynamy!

 OKRĘG 1 – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

PLATFORMA OBYWATELSKA

 Janusz Lewandowski

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzony 13 czerwca 1951 roku w Lublinie. Z wykształcenia ekonomista. W 1974 roku uzyskał tytuł magistra, a dziesięć lat późnej stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Gdańskim. Pierwsza działalność polityczna w której uczestniczył, miała miejsce na początku lat 80. Z racji swojego wykształcenia pełnił wówczas funkcję doradcy ekonomicznego Solidarności. W 1988 roku przyczynił się do powstania Kongresu Liberalno-Demokratycznego – partii o charakterze centroprawicowym i liberalnym. W latach 1992-1993 – Minister Przekształceń Własnościowych. Poseł na sejm I, III i IV kadencji. W Parlamencie Europejskim od 2004 roku. Przez ten czas zasiadał w Komisji Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań i Energii oraz w Komisji Budżetowej, w której piastował stanowisko wiceprzewodniczącego oraz przewodniczącego. Od 2010 roku – Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego.

 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 Anna Fotyga

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzona 12 stycznia 1957 roku w Lęborku. W 1981 na Uniwersytecie Gdańskim ukończyła studia, kierunek – handel zagraniczny. Ekonomistka. Przygodę z działalnością polityczną rozpoczęła w 1981, pracowała wówczas w dziale zagranicznym Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność. W latach 2004-2005 poseł Parlamentu Europejskiego. Oprócz stanowiska europosła pełniła w tamtym czasie funkcję Koordynatora Grupy UEN w Komisji Spraw Zagranicznych PE. Po rocznym pobycie w Brukseli wróciła do kraju gdzie piastowała stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 2006-2007 – Minister Spraw Zagranicznych w rządach Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego. W następnych latach, m.in. Szefowa Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego, posłanka na sejm RP.

EUROPA PLUS TWÓJ RUCH

 Dorota Gardias

źródło: Oficjalny Profil Doroty Gardias www.facebook.com/DorotaGardiasPomorze

źródło: Oficjalny Profil Doroty Gardias www.facebook.com/DorotaGardiasPomorze

Urodzona w 1963 roku. Pielęgniarka. Ukończyła Liceum Medyczne w Słupsku. Podczas pracy zawodowej (szpitale w Sosnowcu i Słupsku) cały czas kontynuowała naukę, co zaowocowało uzyskaniem tytułu magistra z zakresu pedagogiki socjalnej i edukacji zdrowotnej. W późniejszym okresie ukończyła również studia podyplomowe na kierunku – zarządzanie w służbie zdrowia. Przez znaczną część swojego życia związana ze środowiskiem pielęgniarek. Uczestniczka pikiet i protestów. W latach 2005-2011 – przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. W swojej politycznej karierze współpracowała z kilkoma ugrupowaniami politycznymi, m.in. z Socjaldemokracją Polską, ugrupowaniem Lewica i Demokraci czy Sojuszem Lewicy Demokratycznej.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 Andrzej Stępniak

źródło: Oficjalny Profil Andrzeja Stępniaka www.facebook.com/andrzej.stepniak.96

źródło: Oficjalny Profil Andrzeja Stępniaka www.facebook.com/andrzej.stepniak.96

Urodzony w 1952 roku w miejscowości Rudnica (Ziemia Lubuska). W 1976 roku uzyskał tytuł magistra, a w 1980 tytuł doktora ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim.  W 1996 roku przyznano mu stopień doktora habilitowanego. Jak sam twierdzi, już w początkowym okresie pracy naukowej interesowała go kwestia integracji europejskiej.  Pracował, m.in. na Uniwersytecie w Zurychu, początkowo jako stażysta, a następnie jako asystent Prof. B.S. Freya. Inicjator powołania Ośrodka Badań EWG w 1983 roku. W latach 2003-2007 Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspert w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Na przełomie 1998-2001 – główny doradca ekonomiczny ministra Jana Kułakowskiego ówczesnego rządowego pełnomocnika ds. negocjacji Polski z UE. Wiceprzewodniczący Narodowej Rady Integracji Europejskiej w rządzie Jerzego Buzka. Aktywnie uczestniczył w przygotowaniu Polski do członkostwa UE. Obecnie profesor na Uniwersytecie Gdańskim. Pracownik Wydziału Ekonomicznego.

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Longin Pastusiak

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzony 22 sierpnia 1935 roku w Łodzi. Historyk i politolog. Studiował, m.in. na Woodrow Wilson School of Foreign Affairs i University of Virginia w Charlottesville oraz American University w Waszyngtonie. W Polsce był studentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR. Uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Historii PAN. Profesor nadzwyczajny i zwyczajny. Autor licznych publikacji. Działalność w polityce rozpoczął w 1961. Wstąpił wówczas do PZPR i funkcjonował w niej, aż do momentu jej rozwiązania. W następnych latach należał do Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w którego strukturach pozostaje do dziś. Poseł na sejm I, II i III kadencji. Senator RP w latach 2001-2005. Piastował również stanowisko marszałka Senatu V kadencji. 

POLSKA RAZEM JAROSŁAWA GOWINA

Stefan Hambura

Urodzony 1961 roku w Gliwicach. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma III w Bonn. Pełnił, m.in. funkcję pełnomocnika Anny Walentynowicz w głośnej i wygranej sprawie przeciwko twórcom filmu Strajk, organizacji polonijnych w Niemczech oraz rodzin ofiar katastrofy rządowego samolotu w Smoleńsku. Zajmuje się również publicystyką. Jego teksty przeczytać można, np. w Der Tagesspiegel czy Rzeczpospolitej.

SOLIDARNA POLSKA

Krzysztof Steckiewicz

Mieszka w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Posiada tytuł inżyniera. Przedsiębiorca. Oprócz działalności politycznej w ugrupowaniu Zbigniewa Ziobry jest również pełnomocnikiem komitetu „Wolna Niedziela”.

KONGRES NOWEJ PRAWICY

 Artur Dziambor

źródło: Oficjalny Profil Artura Dziambora www.facebook.com/ArturEDziambor

źródło: Oficjalny Profil Artura Dziambora www.facebook.com/ArturEDziambor

Urodzony 27 stycznia 1982 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Pracował jako nauczyciel języka angielskiego na poziomie gimnazjum i liceum. Obecnie lektor oraz właściciel szkoły językowej. Prezes stowarzyszenia Młodzi dla Gdyni, były prezes i skarbnik stowarzyszenia KoLiber w oddziale w Trójmieście. Od października 2011 wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy. Bliski współpracownik Janusza Korwin-Mikkego.

RUCH NARODOWY

Tomasz Pałasz

źródło: Oficjalny Profil Tomasza Pałasza www.facebook.com/palasz.tomasz

źródło: Oficjalny Profil Tomasza Pałasza www.facebook.com/palasz.tomasz

24 lata, absolwent politologii I stopnia, student studiów magisterskich z politologii oraz rosjoznawstwa I stopnia na Uniwersytecie Gdańskim. Alumn Europejskiej Akademii Dyplomacji. Od 2008 roku działacz Młodzieży Wszechpolskiej, w której pełni funkcję prezesa od 13 kwietnia 2013 roku. Od 2010 roku członek Korporacji Akademickiej Związek Akademików Gdańskich Wisła. Członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego. Mieszka w Gdyni.

*Autor powyższego komentarza opisując sylwetki zaprezentowanych kandydatów korzystał z informacji opublikowanych w internecie.

Komentarze

Politolog - absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się polityką współczesną i okresem II wojny światowej. Ponadto jest pasjonatem piłki nożnej i muzyki rap.

Najpopularniejsze posty