Podsumowanie 2015 roku

Koniec roku przed nami, tak więc zgodnie z tradycją czas na podsumowanie. Nasz portal odwiedziło łącznie ponad 650 tys. użytkowników generujących przy tym 1,9 mln unikalnych odwiedzin. Co dla nas jest wynikiem satysfakcjonującym zważywszy na to, że rok wcześniej statystyki były prawie trzykrotnie mniejsze albowiem wynosiły 634,2 tys. odwiedzin. 

Oprócz zwiększenia statystyk, w 2015 roku nasz portal objął patronatem medialnym szesnaście pozycji książkowych, wydawanych przez trzy polskie wydawnictwa. Ponadto w czerwcu objęliśmy patronat nad nietypowym wydarzeniem – wyprawą Denali Mount & Run Expedition 2015. Jej celem było zdobycie najwyższego szczytu Ameryki Północnej ? góry Mckinley, a następnie przebiegnięcie na pełnym dystansie maratonu Mayor?s Midnight Sun Alaska Marathon. Całej akcji towarzyszyła charytatywna zbiórka pieniędzy na rzecz rannych i poszkodowanych żołnierzy z Jednostki Wojskowej Formoza. W ten oto sposób nasze logo znalazło się na wysokości ponad 6 tys. m. n.p.m.

Jako portal zorganizowaliśmy kilka kampanii społecznych, których celem było zachęcenie Polaków do wywieszania biało-czerwonych flag w święta narodowe lub ważne rocznice historyczne. Wśród nich należy wyróżnić ostatnią, przeprowadzoną 27 grudnia, której patronem honorowym został Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Przez cały rok przeprowadziliśmy dla Was kilkadziesiąt konkursów, w których do wygrania były głównie książki od naszych partnerów.

Lista najpopularniejszych artykułów opublikowanych w 2015 roku:

1. Michał Drewniak, Wpływ broni palnej na bezpieczeństwo państwa i obywateli, data publikacji: 6 lipca 2015 r., liczba wyświetleń: 50,4 tys.
Polska jest najgorzej uzbrojonym w Europie krajem z 1.3 sztuki broni na 100 obywateli1. Z tego powodu brak jest szerokiej dyskusji na temat jej miejsca w społeczeństwie. W dodatku kwestia ta jest w Polsce omawiana dość jednostronnie i niezwykle emocjonalnie. Zamiast rzetelnej dyskusji, w mediach masowych o wiele częściej można znaleźć argumenty czysto emocjonalne, podszyte nieznajomością tematu, która bezpośrednio przekłada się na strach przed bronią i uzbrojonymi obywatelami. Nagminnie nie odróżnia się broni posiadanej legalnie od tej nielegalnej. W mojej opinii przy rozsądnym prawodawstwie, do którego śmiało można zaliczyć polską ustawę o broni i amunicji, broń może służyć, jako narzędzie znacząco poprawiające bezpieczeństwo obywateli.

2. Artur Micek, Siły Zbrojne Ukrainy ? stan na połowę stycznia 2015 r., data publikacji: 19 stycznia 2015 r., liczba wyświetleń: 48,8 tys.
Ostatnie kilka miesięcy 2014 i początek 2015 roku było bardzo burzliwym okresem dla ukraińskich sił zbrojnych. Utrata Krymu i tam się znajdujących instalacji wojskowych, klęska w być może ?pierwszej bitwie o Donbas?, następnie okres de facto ?wojny pozycyjnej?, realne zagrożenie wybuchem ?drugiej bitwy o Donbas?, jak i również szereg zmian organizacyjnych m. in. wynikających z mobilizacji zmusza do ponownego przedstawienia zarysu tego, jak w tej chwili wygląda potencjał militarny naszego wschodniego sąsiada. Jest to jednak bardzo trudne zadanie, ponieważ okres mobilizacji, wzmożona chęć utrzymywania tajemnic wojskowych przez Kijów, czy też brak należytych opracowań dość poważnie utrudnia przedstawienie jasnej i precyzyjnej sytuacji w jakiej jest armia ukraińska. Z tego też powodu wszystkie zawarte poniżej informacje bazują na źródłach internetowych i należy podchodzić do nich z pewnym dystansem.

3. Tomasz Wieczorek, Generał Karol Świerczewski ?Walter? ? kim był człowiek z pięćdziesięciozłotówki?, data publikacji: 9 stycznia 2015 r., liczba wyświetleń: 18,2 tys.
Karol Świerczewski jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w najnowszej historii Polski. Komunistyczna propaganda przez blisko 45 lat próbowała uczynić z niego patriotę, wielkiego żołnierza oraz ?człowieka, który kulom się nie kłaniał?. Już następnego dnia po śmierci odznaczono go Krzyżem Wielkim Orderu Wojennego Virtuti Militari, na jego cześć nazywano szkoły, place czy też ulice. W wielu miejscowościach poczęto budować pomniki, które po dziś dzień szpecą te miejsca chociaż od przełomu w naszym kraju minęło już 25 lat! Na cześć ?bohaterskiego gen. Waltera? wielu partyjnych historyków poczęło pisać istne panegiryki tworząc z niego istnego herosa (sic!). Rzeczywistość jednak była zgoła inna?

4. Rafał Muczyński, Myśliwce 5. generacji ? stan na A.D. 2015, data publikacji: 21 maja 2015 r., liczba wyświetleń: 16 tys.
Myśliwce piątej generacji, nie licząc lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych, pozostają w dalszym ciągu w fazie prototypów i są technologią dla wybranych. W pierwszym kwartale 2015 roku na wyposażeniu bądź w fazie testów pozostawało sześć typów maszyn tej generacji: F-22A Raptor, F-35 Lightning II, T-50 PAK FA, J-20, J-31 oraz ATD-X. I choć USA zarysowują pierwsze szkice pod szóstą generację, warto przyjrzeć się jak wygląda stan obecny projektów, będących następcami legendarnych już F-15, F-16, Su-27 czy MiG-29.

5. Michał Drewniak, Metody pozyskania nielegalnej broni palnej, data publikacji: 12 lipca 2015 r., liczba wyświetleń: 15,4 tys.
Zaostrzanie przepisów prawa dotyczących dostępu do broni palnej ma jeden podstawowy mankament: działa tylko w stosunku do ludzi, którzy prawa przestrzegają. Zaś na przestępców ma wpływ symboliczny. Zdobycie broni nielegalnej nigdy nie nastręczało wielkich problemów, globalizacja i Internet tylko ten proces usprawniły.W przytłaczającej ilości przestępstw używa się broni nielegalnej. Preferowana przez przestępców jest broń nigdzie niezarejestrowana, a więc wyniesiona z fabryki lub też wytworzona nielegalnie. Daje ona znacznie większą anonimowość niż broń, której historię można odtworzyć przez zbadanie numerów seryjnych na istotnych częściach broni lub też z tego powodu, że w rękach policji znajdują się odstrzelone łuski z konkretnych egzemplarzy.

6. Piotr Kular, Międzymorze ? utopia czy alternatywa?, data publikacji: 12 lutego 2015 r., liczba wyświetleń: 13,8 tys.
Wojna w Donbasie oraz imperialistyczne zapędy Rosji sprawiły, że w Polsce coraz częściej zaczęto podejmować temat naszego uczestnictwa w NATO. Wskazywano niekiedy, iż Pakt Północnoatlantycki nie odpowiada aktualnym potrzebom związanym z bezpieczeństwem Rzeczpospolitej. Jako jedną z możliwych alternatyw dla paktu północnoatlantyckiego wskazywano projekt polityczno-wojskowy , którego ojcem był marszałek Józef Piłsudski. Projektem tym było ? Międzymorze?. Artykuł poświęcony będzie analizie projektu międzymorza. Rozważone zostaną szanse jego powstania w kontekście  obecnie panujących warunków międzynarodowych. 

7. Dominik Dec, Bitwa o City Hall, data publikacji: 12 września 2015 r., liczba wyświetleń: 13,6 tys.
Bitwę o tzw. City Hall w irackiej  Karbali uznaje się  za największą z bitew, w jakiej brali udział polscy żołnierze od czasów II wojny światowej. Wydarzenia te miały miejsce w dniach 3?6 kwietnia 2004 r. podczas II zmiany Polskiego Kontyngentu w Iraku działającego w składzie Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe (WDC-P). Przez 3 dni i 3 noce grupa ok. 80 polskich i bułgarskich żołnierzy mająca ograniczone zapasy amunicji i żywności stawiała czoło irackim rebeliantom działającym pod przywództwem szyickiego duchownego Muktady As-Sadra.

8. Tomasz Wieczorek, Rewelacyjne przekroje broni w 3D, data publikacji: 8 czerwca 2015 r., liczba wyświetleń: 11 tys.
Pewnie każdy z Was kiedyś zastanawiał się jak jest skonstruowana broń, jak ona wygląda od tzw. ?środka?? Częściowej odpowiedzi na to pytanie udzielił nam utalentowany ukraiński grafik Alex Lartsev, który za pomocą grafiki 3D stworzył niesamowite przekroje legendarnych pistoletów oraz karabinów maszynowych. Efekt jego pracy jest powalający.

9. Jakub Zyska, Sowiecka propaganda we wrześniu 1939 roku, data publikacji: 20 września 2015 r., liczba wyświetleń: 10,7 tys.
17 września 1939 roku łamiąc cztery międzynarodowe akty, wojska dwóch sowieckich frontów przekroczyły granicę polsko-sowiecką. Napaści zbrojnej na Polskę towarzyszyła zmasowana akcja propagandowa mająca ukryć rzeczywiste zamiary wschodniego najeźdźcy. Stalin i jego ?dwór?, doskonale zdawali sobie sprawę z mocy propagandy. Od początku swoich rządów biegle posługiwali się szeregiem przeróżnych zabiegów mającym na celu ogłupić i podporządkować sobie w każdym calu społeczeństwo Związku Sowieckiego. Propaganda oprócz terroru była głównym filarem na którym opierało się funkcjonowanie totalitarnego sowieckiego reżimu.

10. Weronika Święcicka-Salwin, Znaczenie flagi Państwa Islamskiego (ISIS), data publikacji: 8 lipca 2015 r., liczba wyświetleń: 10,7 tys.
W tym roku Państwo Islamskie skończyło rok swojego powołania. Nazwa ISIS pochodzi od Słów Islamic State of Iraq and Sham i oznacza salaficką organizację terrorystyczną, która od 29 czerwca 2014 roku podaje się za Państwo Islamskie. Często spotyka się skracanie ich nazwy do ISIS, IS, ISIL. Oficjalnym celem tego ugrupowania jest utworzenie islamskiego państwa opartego na zasadach szariatu regulującego zwyczaje nie tylko religijne, ale też organizację władzy religijnej oraz codzienne życie każdego muzułmanina.

Na zakończenie należy również wyróżnić pracę Artura Micka i jego cykl wpisów przedstawiających bieżącą sytuację na froncie w Donbasie. Napisane przez niego frontowe aktualności zebrały łącznie przez cały 2015 r. ponad 300 tys. wyświetleń. Ponadto z kategorii news należy wypunktować 5 wpisów, które niekiedy przewyższały ilością wejść wcześniej wymienione artykuły:

1. Jakub Zyska, Niezwykły serial przedstawiający losy świata w którym to Hitler wygrał II wojnę światową, data publikacji: 17 lipca 2015 r., liczba wyświetleń: 31,1 tys. 

2. Tomasz Wieczorek, Szykuje się bardzo ciekawy serial o II wojnie światowej w Afryce, data publikacji: 18 sierpnia 2015 r., liczba wyświetleń: 21,8 tys. 

3. Rafał Muczyński, Wymiana ognia na granicy obu Korei, data publikacji: 20 sierpnia 2015 r., liczba wyświetleń: 14,7 tys. 

4. Tomasz Wieczorek, W Japonii wydano książkę o Witoldzie Pileckim, data publikacji: 8 sierpnia 2015 r., liczba wyświetleń: 12,9 tys. 

5. Daniel Jaszczuk, Kondycja finansowa państwa islamskiego, data publikacji: 7 stycznia 2015 r., liczba wyświetleń: 12,4 tys.

Pamiętajcie, że powyżej zaprezentowaliśmy Wam tylko dziesięć najpopularniejszych artykułów oraz pięć newsów opublikowanych w 2015 r. ale warto zaznaczyć, iż ciekawych tekstów pojawiło się o wiele wiele więcej. Dlatego też chcemy Was zaprosić do odwiedzania naszego portalu oraz wspólnie spędzonego nowego 2016 r.

Szczęśliwego nowego roku!
Życzy Redakcja
Nowej Strategii

Komentarze

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.