Polak szefem akademii obrony NATO

1 sierpnia 2013 roku gen. dyw. Janusz Bojarski został wybrany przez Komitet Wojskowy NATO na stanowisko komendanta Akademii Obrony NATO w Rzymie (NATO Defence College). To pierwszy przypadek w historii NATO, kiedy przewodniczącym tej instytucji będzie Polak. 

Gen. dyw. Janusz Bojarski / Źródło: www.polska-zbrojna.pl

Gen. dyw. Janusz Bojarski / Źródło: www.polska-zbrojna.pl

Stanowisko jest jednym z najwyższych rangą w strukturach wojskowych NATO albowiem Akademia należy do kluczowych ośrodków edukacyjnych i badawczych w strukturach Sojuszu. Do jej głównych zadań należy analiza środowiska bezpieczeństwa NATO i identyfikacja głównych kierunków transformacji wojskowej Sojuszu. W procesie kształcenia tematyka ta przybliżana jest także decydentom wojskowym z państw członkowskich NATO i partnerskich.

Gen Bojarski jest obecnie Polskim Przedstawicielem Wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i UE. Swoją nową funkcję obejmie w maju 2014 roku, zastępując norweskiego generała A. B. Dalhauga. Kadencja komendanta trwa trzy lata.

Szef BBN generał Stanisław Koziej uważa, że nowy komendant jest dobrze przygotowany do kierowania akademią. Generał Bojarski jest bowiem absolwentem wielu zagranicznych szkoleń, m.in. kursu w Instytucie ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Programami Obronnymi w Ohio w USA oraz ? ukończonych z wyróżnieniem ? podyplomowych studiów operacyjno-strategicznych na prestiżowym Narodowym Uniwersytecie Obrony (National Defense University) w Waszyngtonie. Ma także duże doświadczenie dyplomatyczne: pracował jako attaché obrony w Waszyngtonie i jako zastępca attaché w Paryżu. Od kilku lat jest polskim przedstawicielem wojskowym przy komitetach wojskowych NATO i UE w Brukseli. Wcześniej kierował Departamentem Kadr MON. Biegle mówi po angielsku i francusku.

Źródło: mon.gov.pl, polska-zbrojna.pl

Komentarze

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.