Polskie Jelcze w Eurokorpusie

Jak poinformował Inspektorat Wsparcia Siły Zbrojne RP przekazały Dowództwu Eurokorpusu dwanaście samochodów ciężarowych Jelcz P862, wyposażonych w system samozaładowczy MULTILIFT Mk IV i przyczepy do transportu kontenerów PK-2-24T, oraz dziesięć mikrobusów Volkswagen Crafter 2,0 TDI. Pojazdy stanowią tzw. wkład sił i środków do Dowództwa Eurokorpusu, a ich całkowita wartość wynosi ok. 21 mln zł.

Przekazanie samochodów transportowych Jelcz P862 oraz mikrobusów odbywało się dwuetapowo. W maju poddano je testowi kompatybilności i interoperacyjności z pojazdami tego typu znajdującymi się na wyposażeniu sił zbrojnych Niemiec, Francji, Belgii, Luksemburga oraz Hiszpanii.   Wczoraj natomiast pojazdy zostały przetransportowane do Francji przez 26 żołnierzy z 3. Batalionu Logistycznego, podlegającego 1. Pomorskiej Brygadzie Logistycznej.

Każde państwo ramowe wysyła do dowództwa i Międzynarodowej Brygady Wsparcia Dowodzenia Eurokorpusu żołnierzy oraz sprzęt. Dzięki temu formacja dysponuje odpowiednim zapleczem ? wyjaśnia mjr Jakub Block, oficer prasowy Eurokorpusu.

Dowództwo Eurokorpusu (EC HQ) to międzynarodowa struktura wojskowa stworzona przez Niemcy i Francję w 1992 roku w celu rozszerzania współpracy militarnej na Starym Kontynencie. Do Eurokorpusu przystąpiła także Belgia, Hiszpania i Luksemburg i to one są do dziś państwami ramowymi, wspólnie decydującymi o zadaniach, strukturze i rozwoju formacji. Status państwa stowarzyszonego ? o ograniczonych obowiązkach i prawach ? mają poza Polską także m.in. Austria, Grecja i Turcja. Od 2016 roku Polska dołączy do Dowództwa Eurokorpusu jako państwo ramowe, z czym wiąże się między innymi przekazanie sprzętu.

EC jest formacją szybkiego reagowania, która może być użyta zarówno przez Sojusz, jak i Unię Europejską. Głównym jej zadaniem jest dowodzenie i udział w operacjach kryzysowych, humanitarnych i pokojowych oraz w działania w ramach art. 5 Paktu Północnoatlantyckiego, czyli wspólnej obronie członków sojuszu. Dowództwo EC może kierować siłami liczącymi do 65 tys. żołnierzy. W przeszłości Eurokorpus dowodził misją stabilizacyjną SFOR w Bośni i Hercegowinie (1998 r.), siłami pokojowymi KFOR w Kosowie (2000 r.) oraz dwukrotnie (w 2004 i 2012 r.) obejmował dowództwo nad misją ISAF w Afganistanie.

Źródło: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP
Źródło fot.: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP

Komentarze

Miłośnik historii, a w szczególności zagadnień związanych z wojskowością. Obecnie stale interesuję się wydarzeniami w Wojsku Polskim. Zapalony bibliofil, poświęcający każdą wolną chwilę na czytanie książek.