Fot. Akademia Obrony Saggita

Portal Nowa Strategia nawiązał współpracę z Akademią Obrony Saggita

Misją Akademii Obrony Saggita jest popularyzacja strzelectwa traktowanego całościowo. Głównym zadaniem ośrodka jest nauczanie bezpiecznego i praktycznego posługiwania się bronią w różnych sytuacjach życiowych, kiedy osoba posiada uprawnienia do użycia broni palnej w celu własnej obrony lub używanie jej podczas pracy w służbach i formacjach uzbrojonych.

Oprócz działań typowo ?bojowych i praktycznych? proponują także członkostwo i rozwój w Klubie Strzeleckim Akademia Obrony Saggita zrzeszonym w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego, w którym dzięki udziałowi w zawodach sportowych, można pójść prostą drogą do posiadania własnej broni palnej. Swoimi działaniami pragną szczególnie odmitologizować posługiwanie się bronią i sposób nauczania posługiwania się nią. Ich celem jest szkolenie osób dojrzałych, stabilnych życiowo oraz szanujących wartości, które wyznają. Wartości które im przyświecają i które pragną promować można streścić jako;

BÓG ? HONOR ? OJCZYZNA

 

Są to także pojęcia i wartości uniwersalne, które są dla nich bardzo ważne;

 

-poszanowanie godności ludzkiej,
-ochrona i szacunek dla życia każdego człowieka,
-poszanowanie innych religii, wyznania, światopoglądu,
-poszanowanie wielokulturowości, rasy, poglądów politycznych każdego człowieka,
-poszanowanie wartości rodziny i jej klasycznego modelu  w życiu społecznym,
-ochrona i szacunek dla istot żywych (zwierzęta) ? nie zadawanie cierpienia bez niezbędnej bezwzględnej konieczności, np. w celach ochrony, łowieckich itp;
-zdrowego patriotyzmu ? miłości do ojczyzny i szacunek do ustroju politycznego, bez względu na strukturę i kształt rządu ? ważnie wybranego przez suwerenne społeczeństwo,
-szacunku do organów Państwa Polskiego ? ważnie wybranych przez suwerenne społeczeństwo, honoru, lojalności, uczciwości, szacunku, ofiarności i wsparcia.

 

Akademia Obrony Saggita działa z wieloma profesjonalnymi Instruktorami wyszkolonymi przez nich na terenie całej Polski. Wraz z nimi tworzą wspaniałą atmosferę wsparcia, lojalności i zaufania. Przez najbliższe lata wciąż będą rozwijać swoje ośrodki terenowe w każdym województwie.
Fot. Akademia Obrony Sagitta

Fot. Akademia Obrony Saggita

OCHRONA VIP

 

Ośrodek zajmuje się osobistą ochroną VIP w zakresie:
-ochrony fizycznej i zapewnienia bezpieczeństwa
-ochrony elektronicznej spotkań biznesowych, przed niepożądanym rejestrowaniem i inwigilowaniem
-wykrywania, zakłócania i uniemożliwienia  inwigilacji audio-video
-przewodowej
-bezprzewodowej
-tektonicznej
-laserowej
-bezpieczeństwem podróży i transportu
-eliminacja częstotliwości w przypadku zagrożenia odpalenia ładunków wybuchowych
Fot. Akademia Obrony Sagitta

Fot. Akademia Obrony Saggita

Ośrodek Akademii Obrony Saggita od 2009 r. prowadzi Tadeusz Dubicki, który posiada jeden z najwyższych stopni Kravmaga w Polsce. Do egzaminu przed komisją światowego Global Team przygotowywał się podczas ponad dwuletnich treningów, seminariów i staży w Polsce oraz zagranicą. Spośród 1200 kandydatów zajął 13. miejsce. Jest także instruktorem policyjnym z uprawnieniami międzynarodowymi, instruktorem ochrony VIP, a także instruktorem strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego. Był snajperem, łącznościowcem, dowódcą grupy specjalnej i dowodził zespołem komandosów. Ochraniał ważne osobistości, m.in. kardynała Celestino Migliore, szefa korpusu dyplomatycznego Watykanu w Polsce, oraz Antoniego Macierewicza, byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Dubicki ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim i pedagogikę w Wałbrzychu. Od 2015 r. Akademia działa również na terenie województwa lubelskiego.

Komentarze

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.