Pozytywna ocena Wojsk Specjalnych przez NIK

Najwyższa Izba Kontroli zakończyła trwającą od maja do grudnia 2013 roku kontrolę wojsk specjalnych. Instytucja pozytywnie ocenia zdolność tego rodzaju sił zbrojnych do prowadzenia działań operacyjnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.  Kontrolerzy zbadali m.in. realizację programu szkoleń oraz wyposażenie żołnierzy. Choć  raport jest niejawny, do publicznej wiadomości podano kilka najważniejszych punktów.

Najwyższa Izba Kontroli zaznacza, że wieloletnie działania, których celem było zbudowanie w Polsce profesjonalnych wojsk specjalnych, są realizowane prawidłowo. Podkreśla się, że w dzięki temu rośnie zdolność obronna Polski oraz możliwość reagowania na współczesne zagrożenia. Należy podkreślić, że współcześnie rośnie znaczenie tego typu formacji. Proces tworzenia sił specjalnych został przez NIK oceniony pozytywnie.  W równie pozytywnym tonie raport odnosi się do poziomu wyszkolenia żołnierzy i ich wyposażenia.

Operatorzy JWK Lubliniec / qmphotostudio.com

Operatorzy JWK Lubliniec / qmphotostudio.com

Samodzielne oddziały i pododdziały złożone z profesjonalnie przygotowanych żołnierzy są należycie wyposażone i gotowe do realizowania zadań w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Gotowość bojowa wojsk specjalnych stoi na wysokim poziomie co oznacza zdolność do szybkiego reagowania. NIK potwierdził tym samym ustalenia postępowania certyfikacyjnego przeprowadzonego w 2013 roku przez przedstawicieli Paktu Północnoatlantyckiego, na podstawie którego polskie Wojska Specjalne zostały zaliczone do ścisłej elity tego rodzaju wojsk w strukturze NATO.

Operatorzy Formozy / http://www.zoom.mon.gov.pl/galerie/jednostka-wojskowa-formoza/

Operatorzy Formozy / http://www.zoom.mon.gov.pl/galerie/jednostka-wojskowa-formoza/

Nie zabrakło również pewnych nieprawidłowości, choć większość z nich była usuwana doraźnie podczas kontroli. W ocenie Izby, pozostałe nieprawidłowości, których usunięcie wymaga czasu i pieniędzy, nie obniżają zdolności wojsk specjalnych do realizacji wyznaczonych im zadań. Jest to zaledwie jeden z etapów kontroli w naszej armii. NIK wniósł także do Ministra Obrony prośbę o rozważenie poszerzenia ścieżki naboru do wojsk specjalnych o nabór zewnętrzny. Prócz omawianych drobnych niedociągnięć, trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż ocena jest pozytywna, a praca włożona w rozwój Wojsk Specjalnych przyniosła oczekiwane efekty.

Wspólne zdjęcie komandosów GROM-u (z zasłoniętymi twarzami) i Navy SEAL przy portrecie Saddama Husajna / www.grom.mil.pl

Wspólne zdjęcie komandosów GROM-u (z zasłoniętymi twarzami) i Navy SEAL przy portrecie Saddama Husajna / www.grom.mil.pl

W tym roku NIK zamierza zbadać, jak wygląda przygotowanie rezerw na wypadek mobilizacji armii, wojskowe zasoby amunicji i wyposażenia oraz obsadę załóg statków powietrznych. Pozostaje pogratulować przedstawicielom wojsk specjalnych i mieć nadzieję na równie pozytywne wyniki zapowiadanych kontroli.

Komentarze

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.