eurowybory

Prezentacja kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Okręg 4 – Warszawa

Na łamach portalu Nowa Strategia rozpoczynamy nowy cykl. Będzie on ściśle powiązany z wyborami do Parlamentu Europejskiego, a konkretniej z kandydatami aspirującymi do miana europosła. Najprawdopodobniej dwa razy w tygodniu na naszej stronie internetowej i facebook-owym FP będą mogli państwo zapoznać się z sylwetkami jedynek z najistotniejszych ugrupowań politycznych. Zaczynamy!

OKRĘG 4 – WARSZAWA

PLATFORMA OBYWATELSKA

Danuta Hübner

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzona 8 kwietnia 1948 roku w Nisku. W 1971 roku ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Ekonomistka. W 1974 roku uzyskała stopień doktora, w 1980 doktora habilitowanego, a w 1992 roku profesora. Była redaktor naczelna miesięcznika Gospodarka Narodowa. Pełniła funkcję doradcy ds. społecznych wicepremiera Grzegorza Kołodki, a także wiceministra przemysłu i handlu. Była jednym z twórców Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Szef Kancelarii Prezydenta RP w okresie gdy urząd ten piastował Aleksander Kwaśniewski. W 2004 roku objęła stanowisko komisarza ds. polityki regionalnej w nowo utworzonej Komisji Europejskiej. Była pierwszym obywatelem Polski, który pełnił tą funkcję. W 2009 roku zaprezentowana została przez Platformę Obywatelską jako lider warszawskiej listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Uzyskała mandat europosła rezygnując jednocześnie z członkostwa w Komisji Europejskiej. Wykładowca w Katedrze Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej SGH.

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Zdzisław Krasnodębski

źródło: Oficjalny Profil Zdzisława Krasnodębskiego na FB www.facebook.com/Krasnodebski/

źródło: Oficjalny Profil Zdzisława Krasnodębskiego www.facebook.com/Krasnodebski/

Urodzony 11 kwietnia 1953 roku w Choszcznie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia socjolog. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Pracownik naukowy i publicysta. Wykładał, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie w Kassel, Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, Katolickim Uniwersytecie Ameryki, Columbia University, oraz Princeton University. Powoływany w skład Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

EUROPA PLUS TWÓJ RUCH

Ryszard Kalisz

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzony 26 lutego 1957 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył aplikację sądową i adwokacką. Od 1987 roku praktykował jako adwokat. Jego przygoda z poważną polityką rozpoczęła się w 1978 roku. Wstąpił wówczas w szeregi PZPR. W okresie III RP początkowo należał do Socjaldemokracji Polskiej, a następnie zasilił Sojusz Lewicy Demokratycznej. Pełnił funkcję sekretarza stanu, a następnie szefa Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2000 roku prowadził kampanię wyborczą swojego przełożonego w wyborach prezydenckich. Kwaśniewski ubiegał się wówczas o reelekcję. Zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. W 2004 roku powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Marka Belki. W 2013 ze względu na ożywione kontakty z ruchem Europa Plus (związanym z osobami Aleksandra Kwaśniewskiego i Janusza Palikota), został zawieszony w prawach członka SLD, a już po miesiącu oficjalnie wykluczono go z ugrupowania. W tym samym roku powołał do życia stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska. Poseł na sejm IV, V, VI i VII kadencji.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Grzegorz Benedykciński

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzony 16 marca 1955 roku w Piotrkowie Kujawskim. Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszcz. Posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera. Ukończył również podyplomowe studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz w Szkole Głównej Handlowej. Od 1994 roku, aż do chwili obecnej pełni funkcję burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Wojciech Olejniczak

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzony 10 kwietnia 1974 roku w Łowiczu. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył dwa kierunki studiów – rynek rolny i spółdzielczość oraz zarządzanie i marketing w agrobiznesie. W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Były przewodniczący rady krajowej Związku Młodzieży Wiejskiej. Pełnił również funkcję przewodniczącego Parlamentu Studentów RP. W 2000 roku wchodził w skład sztabu wyborczego przygotowującego kampanię Aleksandrowi Kwaśniewskiego, który ubiegał się wówczas o ponowny wybór na stanowisko Prezydenta RP. Piastował funkcję wiceministra rolnictwa, a następnie ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W 2005 roku wybrany na przewodniczącego SLD. Zajmował to stanowisko do 2008 roku. Został zastąpiony przez Grzegorza Napieralskiego. W 2009 roku wystartował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy komitetu SLD-UP w okręgu warszawskim i uzyskał mandat europosła. Poseł na sejm IV, V i VI kadencji.

SOLIDARNA POLSKA

Jacek Kurski

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzony 22 lutego 1966 roku w Gdańsku. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomista. Zajmował się również działalnością publicystyczną. Pracował, m.in. jako korespondent BBC. Od 1991 do 1994 roku pracował w Telewizji Polskiej. Wraz z Piotrem Semką napisał książkę pt. Lewy czerwcowy, będącą zapisem wywiadów z politykami wchodzącymi w skład rządu Jana Olszewskiego. Zrealizował również film pt. Nocna zmiana, który wywołał spore zamieszanie w polskiej przestrzeni publicznej. Działalność polityczną rozpoczął w połowie lat 80. Wstąpił wówczas w szeregi NSZZ Solidarność. Po 1989 roku współpracował, m.in. z Porozumieniem Centrum, Ruchem Odbudowy Polski, ZChN, AWS, PiS i Ligą Polskich Rodzin. W 2009 roku startował z olsztyńskiej listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego i uzyskał mandat europosła. Od 2012 roku wchodzi w skład Solidarnej Polski. W 2013 roku wybrano go na wiceprzewodniczącego tego ugrupowania.

POLSKA RAZEM JAROSŁAWA GOWINA

Paweł Kowal

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzony 22 lipca 1975 roku w Rzeszowie. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 do 2000 roku pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2005 roku kierował Biurem Prasowym Prezydenta Warszawy. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Od 2002 do 2010 roku wchodził w skład Prawa i Sprawiedliwości. W 2009 roku jako kandydat tej partii został wybrany na europosła. W 2010 roku opuścił PiS i wstąpił w szeregi tworzącego się wówczas ugrupowania o nazwie Polska Jest Najważniejsza. W 2011 roku został wybrany prezesem tej partii. W 2013 roku opuścił PJN na rzecz Polski Razem Jarosława Gowina, w której piastuje funkcję przewodniczącego rady krajowej.

KONGRES NOWEJ PRAWICY

Michał Marusik

źródło: Oficjalny Profil Michała Marusika https://www.facebook.com/MichalMarusikEuro2014/photos_stream

źródło: Oficjalny Profil Michała Marusika https://www.facebook.com/MichalMarusikEuro2014/

Urodzony w 1951 roku. Ukończył Technikum Chemiczne w Tomaszowie Mazowieckim. Po odbyciu służby wojskowej zamieszkał w Gdańsku. Pracował w gdańskiej rafinerii. W latach 70. związany z środowiskiem opozycyjnym. Organizator Strajku w Sierpniu 1980. Znajdował się w delegacji „Solidarności” do rozmów przy Okrągłym Stole. Były członek Unii Polityki Realnej. Zwolennik ustroju monarchicznego. Konserwatysta.

RUCH NARODOWY

Krzysztof Bosak

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzony 13 czerwca 1982 roku w Zielonej Górze. Od kilkunastu lat działa społecznie, najpierw w harcerstwie, później w Młodzieży Wszechpolskiej, której był prezesem, następnie w organizacjach pozarządowych. Był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Rady Programowej TVP. Członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego, współtwórca i członek Zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i stały współpracownik internetowego tygodnika idei „Nowa Konfederacja”. Szef sztabu wyborczego KWW Ruch Narodowy. Poseł na sejm V kadencji z ramienia Ligi Polskich Rodzin.

*Autor powyższego komentarza opisując sylwetki zaprezentowanych kandydatów korzystał z informacji opublikowanych w internecie.

CZYTAJ TAKŻE: „Prezentacja kandydatów do Parlamentu Europejskiego Okręg 3 – woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie”

CZYTAJ TAKŻE: „Prezentacja kandydatów do Parlamentu Europejskiego Okręg 2 – woj. kujawsko-pomorskie”

CZYTAJ TAKŻE: „Nowy cykl na łamach Nowej Strategii! Sylwetki kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Okręg 1 – woj. pomorskie”

Komentarze

Politolog - absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się polityką współczesną i okresem II wojny światowej. Ponadto jest pasjonatem piłki nożnej i muzyki rap.

Najpopularniejsze posty