eurowybory

Prezentacja kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Okręg 6 – woj. łódzkie

Na łamach portalu Nowa Strategia rozpoczynamy nowy cykl. Będzie on ściśle powiązany z wyborami do Parlamentu Europejskiego, a konkretniej z kandydatami aspirującymi do miana europosła. Najprawdopodobniej dwa razy w tygodniu na naszej stronie internetowej i facebook-owym FP będą mogli państwo zapoznać się z sylwetkami jedynek z najistotniejszych ugrupowań politycznych. Zaczynamy!

OKRĘG 6 – WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

PLATFORMA OBYWATELSKA

Jacek Saryusz-Wolski

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzony 19 września 1948 roku w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor nauk ekonomicznych. Działalność polityczną rozpoczął w latach 80. Wstąpił wówczas do NSZZ „Solidarność”. Po 1989 roku pełnił funkcję pełnomocnika ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W latach późniejszych piastował urząd sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej. W 2003 roku mianowano go międzynarodowym sekretarzem Platformy Obywatelskiej. Rok później wystartował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list PO i uzyskał mandat europosła. W 2007 roku objął urząd przewodniczącego komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego. W 2009 roku po raz drugi wystartował w wyborach do PE , efektem była reelekcja.

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzony 6 grudnia 1954 roku w Rawie Mazowieckiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Pracował jak asesor oraz sędzia. Pełnił funkcję członka Krajowej Rady Sądownictwa. Autor lub współautor komentarzy do kodeksu karnego i ustaw karnych. Karierę polityczną rozpoczął w 1984 roku wstępując do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Po 1989 roku – już jako poseł PSL – sprawował urząd podsekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów. W latach kolejnych piastował stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Były wicemarszałek sejmu. W 2004 i 2009 uzyskiwał mandat europosła startując – kolejno z list PSL oraz jako przedstawiciel Stronnictwa „Piast” z listy PiS. Do 2009 roku – po tym jak kilka lat wcześniej opuścił PSL – stał na czele rady politycznej Stronnictwa „Piast”. Od 2010 roku oficjalnie zasila szeregi PiS. Poseł na sejm II i IV kadencji.

EUROPA PLUS TWÓJ RUCH

Ewa Wójciak

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzona w 1951 roku w Poznaniu. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od lat 70. związana z Teatrem 8 Dnia, w którym dziś piastuje stanowisko dyrektora. W okresie PRL inwigilowana, przesłuchiwana i zatrzymywana za przewóz „bibuły”. Podczas stanu wojennego kontynuowała działalność artystyczną. Dziś, oprócz obowiązków związanych z pełnieniem funkcji dyrektora wspomnianego teatru zajmuje się pisaniem tekstów oraz manifestów programowych.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Mieczysław Łuczak

źródło: sejm.gov.pl

źródło: sejm.gov.pl

Urodzony 9 lipca 1955 roku w Wieluniu. Absolwent studiów licencjackich w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Od 1977 roku członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Po 1989 roku przystąpił do PSL. Były wójt gminy Osjaków oraz były radny i starosta powiatu wieluńskiego. Poseł na sejm V, VI i VII kadencji.

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Weronika Marczuk

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzona 28 listopada 1971 roku w Kijowie. Przyjechała do Polski w wieku 20 lat. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła prawo i administrację. Odbyła również aplikację radcowską. W latach 2006-2008 zdobyła prestiżowy dyplom MBA w Business Center Club. Prowadziła kancelarię radców prawnych. Jest współwłaścicielką firmy producenckiej Sting Communication. W Polsce znana przede wszystkim jako aktorka, jurorka oraz prowadząca programy telewizyjne.

POLSKA RAZEM JAROSŁAWA GOWINA

John Godson

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzony 25 listopada w Umuahia w Nigerii. W Polsce od 1993 roku. Od 2001 roku posiada obywatelstwo naszego kraju. Absolwent Wydziału Rolnictwa Abia State University w Nigerii. W Polsce ukończył stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi oraz studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzuje się również na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent studiów podyplomowych na Clark University (MSPC) oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (MBA). Wykładał na kilku polskich uniwersytetach. Były duchowny Kościoła Bożego w Chrystusie.  W 2004 roku przystąpił do Platformy Obywatelskiej. Był pierwszym czarnoskórym posłem w historii polskiego sejmu. W 2013 roku opuścił PO, a już w grudniu tego samego roku aktywnie uczestniczył w powołaniu do życia partii – Polska Razem. Wiceprezes tego ugrupowania. Poseł na sejm VI i VII kadencji.

SOLIDARNA POLSKA

Tadeusz Woźniak

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzony 15 stycznia 1960 roku w Kutnie. Absolwent studiów magisterskich z zakresu historii na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu administracji publicznej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Łodzi.  Były wójt gminy Krzyżanów oraz Dąbrowice. W 1998 roku pełnił funkcję wojewody płockiego. W tym samym roku wstąpił do Ruchu Społecznego AWS. W latach następnych na dłużej związał się z PiS. Po odejściu z tego ugrupowania był jedną z osób współtworzących partię Solidarna Polska. Członek zarządu tego ugrupowania. Poseł na sejm V, VI i VII kadencji.

KONGRES NOWEJ PRAWICY

Adam Woch

źródło: Oficjalny Profil Adama Wocha www.facebook.com/AdamWochEuro2014

źródło: Oficjalny Profil Adama Wocha www.facebook.com/AdamWochEuro2014

Urodzony  30 czerwca 1974 roku. Z wykształcenia ekonomista. Prezes Fundacji „Kisiela”. Szef Sztabu Wyborczego KNP na wybory parlamentarne w 2011 roku. Był wiceprezesem nieistniejącego już ugrupowania Wolność i Praworządność. Brał aktywny udział w powołaniu do życia KNP. Współwłaściciel Synergy4Home oraz Dyrektor Finansowy Tensho Poland Corporation.

RUCH NARODOWY

Maciej Migus

źródło: Oficjalny Profil Macieja Migusa www.facebook.com/pages/Maciej-Migus

źródło: Oficjalny Profil Macieja Migusa www.facebook.com/pages/Maciej-Migus

27 lat, prawnik, absolwent WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni działacz organizacji narodowych i społecznych, były lider łódzkich struktur Obozu Narodowo-Radykalnego, przewodniczący Stowarzyszenia Narodowa Łódź, członek Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, a także Krucjaty Młodych. Członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego. Pochodzi spod Piotrkowa Trybunalskiego, mieszka w Łodzi.

*Autor powyższego komentarza opisując sylwetki zaprezentowanych kandydatów korzystał z informacji opublikowanych w internecie.

Komentarze

Politolog - absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się polityką współczesną i okresem II wojny światowej. Ponadto jest pasjonatem piłki nożnej i muzyki rap.

Najpopularniejsze posty