eurowybory

Prezentacja kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Okręg 5 – Warszawa II

Na łamach portalu Nowa Strategia rozpoczynamy nowy cykl. Będzie on ściśle powiązany z wyborami do Parlamentu Europejskiego, a konkretniej z kandydatami aspirującymi do miana europosła. Najprawdopodobniej dwa razy w tygodniu na naszej stronie internetowej i facebook-owym FP będą mogli państwo zapoznać się z sylwetkami jedynek z najistotniejszych ugrupowań politycznych. Zaczynamy!

OKRĘG 5 – WARSZAWA II

PLATFORMA OBYWATELSKA

Julia Pitera

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzona 26 maja 1953 roku w Warszawie. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Z zawodu dokumentalistka. W latach 1981-1991 pracownik naukowy w Instytucie Badań Literackich PAN. Początek jej działalności politycznej przypada na początek lat 80. Wstąpiła wówczas w szeregi NSZZ „Solidarność”. Po 1989 roku była członkiem Porozumienia Centrum, a w późniejszym okresie Unii Polityki Realnej. W latach 1994-2005 pełniła funkcję radnej Warszawy. Była prezes zarządu Transparency International Polska. W 2005 roku po raz pierwszy wystartowała z list Platformy Obywatelskiej w wyborach do sejmu RP.  W latach 2007-2011 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Poseł na sejm V, VI i VII kadencji.

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Wojciech Jasiński

źródło: Oficjalny Profil Wojciech Jasińśkiego www.facebook.com/jasinski48

źródło: Oficjalny Profil Wojciech Jasińskiego www.facebook.com/jasinski48

Urodzony 1 kwietnia 1948 roku w Gostyninie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował, m.in. jako urzędnik w płockim oddziale Narodowego Banku Polskiego i kierownik Wydziału Spraw Wewnętrznych w tamtejszym Urzędzie Miejskim. W latach 1986-1989 przebywał w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do kraju pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Płocku, Najwyższej Izbie Kontroli oraz w spółce „Srebrna”. W latach 2000-2001 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2001 do 2007 roku reprezentował w PiS w sejmie RP. Minister skarbu w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Poseł na sejm IV, V, VI i VII kadencji.

EUROPA PLUS TWÓJ RUCH

Andrzej Celiński

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzony 26 lutego 1950 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Socjolog. Uczestnik wydarzeń Marca 1968. Internowany za czasów PRL. W latach 1989-1990 członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Znajdował się wśród grona osób oddelegowanych do rozmów przy Okrągłym Stole. W późniejszym okresie należał do kilku ugrupowań, m.in. Unii Demokratycznej, Unii Wolności czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W rządzie Leszka Millera piastował stanowisko ministra kultury. Był członkiem Sejmowej Komisji Śledczej zajmującej się sprawą Orlenu.  Senator I i II kadencji. Poseł na sejm II, IV oraz VI kadencji.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Jarosław Kalinowski

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzony 12 kwietnia 1962 roku w Wyszkowie. Absolwent zootechniki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Studium Wspólnotowego Prawa Rolnego przy Instytucie Nauk Prawnych PAN. W latach młodości należał do Związku Młodzieży Wiejskiej. W 1989 roku wstąpił w szeregi PSL Odrodzenie, a już rok później znalazł się w PSL. Z tym ugrupowaniem związany jest do dnia dzisiejszego. Były przewodniczący tej partii. Wicepremier oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza. Kandydat na prezydenta Polski w 2005 roku. Wicemarszałek sejmu V kadencji. W 2009 roku uzyskał mandat europosła. Poseł na sejm II, III, IV, V i VI kadencji.

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Anna Kalata

źródło: Oficjalny Profil Anny Kalaty www.facebook.com/annakalatapolityk

źródło: Oficjalny Profil Anny Kalaty www.facebook.com/annakalatapolityk

Urodzona 10 maja 1964 roku w Milanówku. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekonomistka. Pracowała, m.in. jako prezes Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego oraz Dyrektor Rozwoju w Pocztowym Funduszu Leasingowym. W 1999 roku została doradcą władz SLD. W 2002 roku wstąpiła w szeregi Samoobrony RP. Od 2006 do 2007 roku piastowała funkcję ministra pracy i polotyki społecznej z ramienia tego ugrupowania. W tym okresie zajmowała również stanowisko przewodniczącej Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Była także członkinią Komisji Nadzoru Finansowego.

POLSKA RAZEM JAROSŁAWA GOWINA

Marek Czarnecki

Urodzony 22 marca 1959 roku w Chorzowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych tamże. Odbył aplikację sędziowską i adwokacką. Były prezes zarządu Ruchu S.A. oraz wiceprezes Agencji Mienia Wojskowego. Kandydat AWS w wyborach parlamentarnych w 2007 roku. W latach 1997-1998 wojewoda bialskopodlaski. W 2003 roku zasilił szeregi Samoobrony RP. W 2004 roku uzyskał mandat europosła z ramienia tego ugrupowania. Pracował w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego. W 2008 roku wystąpił z Samoobrony i przyłączył się do Stronnictwa Piast. W 2010 wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego. Od 2014 roku jest członkiem Polski Razem.

SOLIDARNA POLSKA

Ludwik Dorn

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

Urodzony 5 czerwca 1954 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. W czasach PRL członek NSZZ Solidarność. W okresie stanu wojennego był ścigany przez komunistyczne władze listem gończym. Przeciwnik porozumienia zawartego przy Okrągłym Stole. Po 1989 roku współpracował z Porozumieniem Centrum. Pracownik Kancelarii Prezydenta RP w okresie gdy urząd ten sprawował Lech Wałęsa. W 2001 roku wraz z braćmi Kaczyńskimi uczestniczył w założeniu partii Prawo i Sprawiedliwość. Po powołaniu jej do życia został wiceprezesem tego ugrupowania. Minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. Marszałek sejmu w latach 2005-2007. W 2008 roku został usunięty z PiS. Rok później został przewodniczącym nowo powstałego  koła parlamentarnego Polska Plus. W 2011 roku przystąpił do klubu parlamentarnego Solidarna Polska, który już rok później uzyskał status partii politycznej. Poseł na sejm III, IV, V, VI i VII kadencji.

KONGRES NOWEJ PRAWICY

Krzysztof Szpanelewski

źródło: Oficjalny Profil Krzysztofa Szpanelewskiego www.facebook.com/KrzysztofSzpanelewskiEuro2014

źródło: Oficjalny Profil Krzysztofa Szpanelewskiego www.facebook.com/KrzysztofSzpanelewskiEuro2014

Urodzony 20 maja 1970 roku. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekonomista.  Zamieszkały w Warszawie. Działalność polityczną rozpoczął w 1993 roku. Wstąpił wówczas w szeregi Unii Polityki Realnej. Pełnił funkcję skarbnika tego ugrupowania. Pracował w branży bankowej i maklerskiej. Piastował również stanowisko dyrektora finansowego oddziału szwajcarskiej firmy perfumeryjnej.

RUCH NARODOWY

Witold Tumanowicz

źródło: Oficjalny Profil Witolda Tumanowicza www.facebook.com/witold.tumanowicz

źródło: Oficjalny Profil Witolda Tumanowicza www.facebook.com/witold.tumanowicz

28 lat, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Od 11 lat związany z Młodzieżą Wszechpolską, której był mazowieckim liderem. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w firmie zajmującej się pozyskiwaniem funduszy na rzecz organizacji pozarządowych. Od urodzenia mieszka na warszawskim Grochowie.

*Autor powyższego komentarza opisując sylwetki zaprezentowanych kandydatów korzystał z informacji opublikowanych w internecie.

Komentarze

Politolog - absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się polityką współczesną i okresem II wojny światowej. Ponadto jest pasjonatem piłki nożnej i muzyki rap.

Najpopularniejsze posty