Foto: Grzegorz Romański/MON

Prof. Cenckiewicz pełnomocnikiem MON ds. Reformy Archiwów Wojskowych

W poniedziałek 4 stycznia 2016 r. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powołał  dr. hab. Sławomira Cenckiewicza na stanowisko Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Reformy Archiwów Wojskowych oraz pełniącego obowiązki dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego.

Powołanemu przez ministra pełnomocnikowi podlega Centralne Archiwum Wojskowe, Centralna Biblioteka Wojskowa i Wojskowe Biuro Badań Historycznych.

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem dyrektorowi CAW podlega wojskowa sieć archiwalna, w skład której wchodzą:  Archiwum MON,  Archiwum Sił Powietrznych,  Archiwum Marynarki Wojennej, Archiwum Wojskowe w Toruniu i Archiwum Wojskowe w Oleśnicy.

Jest to pierwszy etap reformy w obszarze archiwistyki wojskowej, której celem jest powołanie Wojskowego Biura Historycznego. W skład WBH wejdą trzy instytucje: Centralne Archiwum Wojskowe, Wydział Badań Naukowych (w tym redakcja ?Przeglądu Historyczno-Wojskowego?) oraz Centralna Biblioteka Wojskowa.

***

Dr hab. Sławomir Cenckiewicz  (ur. 20 lipca 1971 r. w Gdyni) – absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W 1997 r. obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. Romana Wapińskiego na podstawie rozprawy pt. ?Geneza opozycji lewicowo-liberalnej w PRL (1956-1968)?. W styczniu 2003 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego obronił pracę doktorską na podstawie rozprawy pt. ?Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia polityczna? (promotor prof. Roman Wapiński). W listopadzie 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rozprawą habilitacyjną była książka pt. ?Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010)?, Poznań 2010. Od 2012 r. jest profesorem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, w której prowadzi wykłady z zakresu dziejów służb specjalnych PRL oraz polskiej myśli politycznej XX wieku.

W pracy naukowej specjalizuje się w dziejach Ludowego Wojska Polskiego, komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, ruchów antykomunistycznych i niepodległościowych w PRL, polskiej emigracji politycznej i Polonii amerykańskiej.  Dwukrotny stypendysta Polonia Aid Foundation Trust w Londynie (2000 r. i 2004 r.). W 2000 r. i 2009 r. otrzymał grant Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. W latach 2005-2007 stypendysta Free Speech Foundation w Chicago.

Pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku w latach 2001-2008. Od lipca do listopada 2006 r. był też pracownikiem Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (na stanowisku kierownika sekcji Edycji Źródeł i Informacji Naukowej). Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2003-2005.

W latach 2003-2005 sekretarz redakcji rocznika naukowego ?Niepodległość? (Warszawa). Od 1999 r. członek Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią. Współpracownik czasopisma naukowego ?Glaukopis?. Stały współpracownik tygodnika ?Do Rzeczy? i miesięcznika ?Historia Do Rzeczy?.

Od lipca do października 2006 r. kierownik Komisji Likwidacyjnej WSI i doradca pełnomocnika ds. powołania Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Autor ponad dwustu publikacji naukowych, źródłowych i popularnonaukowych. Opublikował i współredagował  19 książek, w tym siedem edycji źródłowych oraz dwanaście książek autorskich (trzy jako współautor). Niektóre z nich zostały wyróżnione prestiżowymi nagrodami (np. ?Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia polityczna? ? nagroda im. Jerzego Łojka w 2006; ?Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz (1929-2010) na tle epoki? ? Książka Historyczna Roku 2010; ?Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991 (wprowadzenie do syntezy)? ? Książka Historyczna Roku 2012; ?Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949-2005? ? Książka Historyczna Roku 2013.

W latach 2001-2010 współautor i konsultant historyczny wielu wystaw (m. in. wystawy Fundacji Centrum Solidarności w Gdańsku o Grudniu ?70 i Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża) oraz filmów i cyklów dokumentalnych (m. in. serii ?Errata do biografii?). W latach 2011-2015 recenzent trzech rozpraw doktorskich.

W 2007 r. odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Bartłomiej Misiewicz
Rzecznik prasowy MON

Komentarze