Recenzja książki Huberta Królikowskiego, Geneza i Rozwój Polskich Operacji oraz Sił Specjalnych, Warszawa 2013.

W roku 2013 nakładem wydawnictwa ?Taktyka i Strategia? ukazała się książka autorstwa Huberta Królikowskiego ?Geneza i Rozwój Polskich Operacji oraz Sił Specjalnych?. Czym są siły specjalne? Na takie pytanie moim zdaniem odpowiada autor. Czym właściwie są operacje specjalne czy działania nieregularne? Skąd pochodzi nazwa tego typu działań wojennych? Jak przez wieki ewoluowały operacje nazywane specjalnymi? Jak wiele rzeczy jest kompletnie innych niż sobie wyobrażaliśmy? I jaki wpływ działania sił specjalnych mogą znacząco wpłynąć na pozycję kraju? Oto pytania na które ta pozycja odpowiada i ona nam uświadamia potencjał jaki drzemie w tej formie działań wojennych.

 Pozycja ta opisuję historię działań sił nieregularnych prowadzonych w Europie i Polsce od średniowiecza do współczesności. Skupia się przede wszystkim na operacjach specjalnych, które przez wieki prowadziła Nasza Ojczyzna. Przedstawia ona genezę i rozwój nie tylko samych działań, lecz też zmiany jakie zachodziły w sposobie ich użycia przez Wojsko Polskie zarówno w przeszłości jak i teraźniejszości.

Jest to książka napisana przez doktora habilitowanego Huberta Królikowskiego, który jest specjalistą od konfliktów międzynarodowych. Pracował między innymi w Ministerstwie Obrony Narodowej i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Jest także prezesem-założycielem ?Fundacji Edukacji ds. Bezpieczeństwa?. Opublikował kilka książek z historii wojskowości.

Tezy autora są takie, że Polska ma bardzo bogate tradycje i doświadczenia z prowadzeniem tego typu działań. Poczynając od średniowiecza poprzez zabory,

Dwa pierwsze rozdziały wyjaśniają definicje i właściwości dwóch rzeczy: operacji specjalnych i sił operacji specjalnych. Kolejny rozdział prezentuję genezę operacji specjalnych. Następne rozdziały są uporządkowane chronologicznie poczynając od średniowiecza, aż do dzisiaj. Ostatnie dwa rozdziały są poświęcone wyzwaniom jakie stawia XXI w. i współczesnej charakterystyce zadań i operacji sił specjalnych. Łącznie jest to ponad 260 stron uzupełnionych przez zdjęcia, bogatą bibliografię i dużą ilość źródeł, które tworzą jasny i spójny przekaz.

Praca rzuca nowe światło i wskazuje jak współczesne siły specjalne wpływają nie tylko na prowadzenie wojen, ale też wskazują możliwe kierunki rozwoju. Pokazuje historię powstania i pierwsze zadania takich jednostek jak Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego znana także jako JW Grom, JW Formoza, JW Komandosów itp. A potem ich rozwój i kolejne zadania.

Autor korzystał z regulaminów według których takie jednostki operują. W tym zasad taktyki, czy koncepcji użycia opracowanych na podstawie działań zagranicznych formacji o podobnym przeznaczeniu.

Królikowski pokazuje też na przykładach znanych z historii (walka z hiszpańską partyzantką Napoleona Bonapartego na Półwyspie Iberyjskim, wojna Stanów Zjednoczonych w Wietnamie, działania naszych kontyngentów podczas misji w Iraku i Afganistanie) jak takie działania mogą wpływać na przebieg konfliktu zbrojnego.

Cytaty zaś pozwalają na choćby częściowe spojrzenie jak te akcje wyglądały, czy też ukazywały spojrzenie innych na nasze oddziały specjalne. Jednym z nich jest też świętej pamięci generał brygady Sławomir Petelicki, założyciel i pierwszy dowódca JW GROM. Z satysfakcją mówi o tym, że podczas misji na Haiti w 1994 roku GROM został dostrzeżony jako partner i zaufano mu. Inne przedstawiają opinie specjalistów, mówiących jakie zadania pełnią siły specjalne.

Gorąco zachęcam do jej kupna, bo pozwala ona zrozumieć jakie mechanizmy pozwalają siłom specjalnym na efektowne działania poprzez dzieje i na współczesnych polach bitew, gdzie coraz częściej mamy do czynienia z działaniami nieregularnymi. Pokazuje nam też w jakich kierunkach siły specjalne mogą ewoluować w dalszym ciągu. I jak pomimo pozornej dysproporcji takie siły są w stanie działać o wiele efektownej niż inne formacje wojskowe.

Książka jest bardzo ciekawą pozycją przeznaczoną dla miłośników wojskowości, specjalistów zajmujących się tą formą działań, albo jak to określił pułkownik Piotr Gąstał dowódca JW GROM na ostatniej stronie ??także dla decydentów politycznych, aby mieli świadomość jakimi narzędziami dysponują realizując politykę bezpieczeństwa?.

Komentarze

Student Instytutu Historycznego UW. Interesuję się historią wojskowości oraz techniką wojskową, w szczególności okres od początku II wojny światowej aż do dnia współczesnego.