Recenzja książki „Trudna decyzja. Z Paulusem pod Stalingradem”

Bitwa pod Stalingradem była jednym z kluczowych wydarzeń II wojny światowej. Na jej temat napisano już bardzo wiele. Nakładem Wydawnictwa „Vesper” ukazała się w tym roku kolejna pozycja nawiązującą do tamtych wydarzeń. Są to mianowicie wspomnienia uczestnika bitwy stalingradzkiej, pułkownika Wilhelma Adama. Zapraszam do recenzji.

Sklep Urodzeni Patrioci

Pułkownik Wilhelm Adam od 1941 r. pełnił funkcję adiutanta d-cy 6. Armii – początkowo feldmarszałka Waltera von Reichenau, a po jego śmierci generała Friedricha Paulusa. Po kapitulacji pod Stalingradem znalazł się w radzieckiej niewoli, skąd po kilku latach wrócił do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Piastował tam wysokie stanowiska, był m.in. urzędnikiem w Ministerstwie Oświaty, członkiem Izby Ludowej, a także oficerem wschodnioniemieckiej armii.

Wspomnienia pułkownika Adama stanowią niewątpliwie bogaty materiał źródłowy dla wszystkich zainteresowanych historią bitwy stalingradzkiej i losami 6. Armii. Książka rozpoczyna się od śmierci feldmarszałka von Reichenau i powołaniu na jego miejsce generała Paulusa. Podczas lektury dowiadujemy się o stanie 6. Armii w przeddzień ataku na Stalingrad. Adam nie kryje się ze swoimi opiniami wobec przełożonych czy kolegów z Wehrmachtu. Niejednokrotnie są to bardzo krytyczne sądy. Nie omija także przywódców III Rzeszy, którzy niejednokrotnie podejmowali fatalne decyzje, których ostatecznym skutkiem była zagłada żołnierzy 6. Armii i w ostatecznym rozrachunku przegranie wojny. Książka wnosi naprawdę wiele do historii walk o Stalingrad. Poznajemy sytuację z pierwszej ręki, wszak Adam był w samym centrum wydarzeń, będąc świetnie poinformowanym o kolejnych wydarzeniach na froncie. Czytelnik otrzymuje informacje o sytuacji wśród zwykłych żołnierzy, stanu wojska, jego morale, kolejnym niemieckim ruchom i radzieckim uderzeniom, które zakończyły się zamknięciem w kotle całej niemieckiej armii. Adam przedstawia nam szczegółowo pogarszającą się sytuację uwięzionych w kotle, kolejne przykłady doskonale zobrazowują czytelnikowi jaki los zgotowali swoim żołnierzom niemieccy bonzowie.

Odniosłem wrażenie, że pomimo tego w jakiej sytuacji znaleźli się niemieccy żołnierze zamknięci w kotle stalingradzkim to płk Adam zachował spokój, przynajmniej w takim duchu napisane są jego wspomnienia – „spokojnym” i „zrównoważonym”. Na uwagę zasługuje na pewno mnogość dat, postaci i wydarzeń opisywanych przez autora. Z pewnością po wojnie miał możliwość wglądu w niemieckie i radzieckie archiwa, korzystał ze wspomnień towarzyszy broni. Uważam, że w tego typu pozycjach warto by było zamieścić szereg fotografii czy map nawiązujących do tematyki opisywanej przez autora. Choć jest to moja subiektywna opinia i nie każdy może się z nią zgodzić.

Ciężko jednakże pozbyć się wrażenia iż końcowe fragmenty książki, tj. od momentu oddania się do radzieckiej niewoli do powrotu do NRD i udziale w „odbudowie” kraju z wojennych zniszczeń, przesycone są komunistyczną propagandą. Podczas pobytu w niewoli Adam przeszedł swoistą przemianę ideologiczną i został członkiem Komitetu Narodowego „Wolne Niemcy” oraz Związku Oficerów Niemieckich, organizacji skierowanych przeciwko władzom III Rzeszy. Piastując później wysokie stanowiska w NRD wychwalał radziecki system, jego ideologów, oficerów, żołnierzy czy naukowców których spotkał w Rosji. Osoba będąca laikiem w tej kwestii w może dojść do wniosku, że pobyt w radzieckiej niewoli był swoistym „sanatorium”. Szkoda jednak, że Adam, jako wyższy oficer zapomniał jak wyglądała niewola dla zwykłych żołnierzy. Mimo tych zastrzeżeń książkę czytało mi się bardzo przyjemnie i polecam ją każdemu fanatykowi walk pod Stalingradem.


                                                                   

                                                      Autor: Wilhelm Adam, Otto Rühle

Tytuł:  Trudna decyzja. Z Paulusem pod Stalingradem

Wydawnictwo: Wydawnictwo Vesper

Oprawa: Miękka

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-7731-259-9

Liczba stron: 511

>>>> Książkę można kupić u wydawcy tutaj <<<<

Komentarze

Absolwent historii UMCS. Jego zainteresowania to historia XX-lecia międzywojennego, front wschodni podczas II Wojny Światowej, historia wojsk powietrznodesantowych oraz dzieje Waffen SS.