7 października – rocznica ogłoszenia niepodległości Polski

7 października 1918 Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Królestwa Polskiego. Gdy 11 listopada 1918 Józef Piłsudski objął władzę wojskową istniały już zalążki polskich sił zbrojnych, administracji i systemu prawnego. Były to jednak dopiero początki długiej drogiej do powstania II Rzeczpospolitej w ostatecznym kształcie.

Z dzisiejszego punktu widzenia nie jest istotne, kiedy obchodzimy Święto Niepodległości. Ważne jest natomiast zrozumienie, że odzyskanie przez Polskę niepodległości nie było jednostkowym wydarzeniem, ale procesem. Składał się on działań dyplomatycznych i zbrojnych, wśród nich m.in. konferencja pokojowa w Paryżu, powstanie wielkopolskie, wojna polsko-ukraińska, wojna polsko-bolszewicka czy powstania śląskie. Nie można również zapomnieć o wcześniejszych wysiłkach podejmowanych przed i w trakcie I wojny światowej.

Więcej na temat odzyskania przez Polskę niepodległości:

Źródło fot.: Wikimedia Commons

Komentarze