Wojna jako usługa

Recenzja książki: Rolf Uessler, „Wojna jako usługa”

Wojna jako usługa. Książka Rolfa Uesslera to bardzo interesująca lektura związana z postępującą prywatyzacją operacji wojskowych. Obecnie bez wsparcia takich prywatnych firm zapewniających obsługę tyłów i logistykę nie są możliwe żadne działa zbrojne. Książka przedstawia ewolucję tego zjawiska i jak to wpływa na współczesne prowadzenie polityki zagranicznej przez państwa wysokorozwinięte względem tych słabiej rozwiniętych.

Wojna jako usługa zainteresowała mnie nie tylko intrygującym tytułem, ale także zdaniem zamieszczonym pod nim. Mówi ono o tym, że prywatni najemnicy niszczą demokrację wpływając na podejmowanie decyzji na najwyższych szczeblach władzy.

Wojna jako usługa została napisana przez świętej pamięci Rolfa Uesslera, który zmarł w Rzymie w 2012 roku. Została ona wydana w 2008 roku w Niemczech. Był on dziennikarzem, pisarzem specjalizował się w erozji państwowości na rzecz prywatnych przedsiębiorstw.
Polski wstęp do książki napisał doktor habilitowany Krzysztof Kubiak.

Wojna jako usługa została zbudowana wokół czterech głównych rozdziałów analizujących zjawisko najemnictwa od starożytności do współczesności. Pierwszy to rozdział analizujący co to są dzisiejsi najemnicy, prywatne firmy wojskowe, kim są zleceniodawcy i na końcu omówienie trzech przypadków ?rynków siły?. Drugi z kolei dotyczy historii najemnictwa do końca zimnej wojny, zmiany sytuacji po rozpadzie ZSRR i rozwoju zapotrzebowania na bezpieczeństwo. Trzeci to konsekwencje związania się podmiotów prywatnych i firm zbrojeniowych. W tym także jest zjawisko braku kontroli nad najemnictwem. Czwarty jest z kolei poświęcony takim zagadnieniom jak czy najemnictwo to rynek władzy czy zapewnienie sobie monopolu na władzę i zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom.

Wojna jako usługa nie zawiera żadnych zdjęć ale zawiera sporo schematów, a na samym końcu umieszczony jest słowniczek terminów użytych w tej pozycji. Do tego dochodzi spis prywatnych firm wojskowych. Źródła wykorzystane przez Autora są bardzo obszerne i bogate, ale jak on sam zauważa że niezwykle coś trudnego powiedzieć o PMC z powodu ich polityki niejawności.

Wojna jako usługa to pozycja, która zmusza nas do zastanowienia się nad tym co to jest współczesne najemnictwo i jak ono wpływa na poziom bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest to problem, który jest także obecny w Polsce ale niestety jest lekceważony co może doprowadzić do poważnych kłopotów prawnych.
Gorąco polecam.

Komentarze

Student Instytutu Historycznego UW. Interesuję się historią wojskowości oraz techniką wojskową, w szczególności okres od początku II wojny światowej aż do dnia współczesnego.