http://12bz.wp.mil.pl/ / fot. ppor. Agnieszka Pytko
http://12bz.wp.mil.pl/

Rozbudowa Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie

Jak podaje portal Polska Zbrojna, w 2019 roku Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie zostanie rozbudowany, a koszt inwestycji z tym związany wyniesie przeszło 100 milionów złotych. Rozbudowie Centralnego Ośrodka Zurbanizowanego i pozostałej infrastruktury poligonu będzie towarzyszyć również instalacja systemów symulacji pola walki, co w założeniu ma obniżyć koszty szkolenia żołnierzy.

 

Obecnie poligon w Wędrzynie zajmuje powierzchnię przeszło 11.000 hektarów i jako jeden z największych tego typu obiektów w Europie posiada infrastrukturę umożliwiającą realizację szkolenia w zakresie prowadzenia walki w terenie zurbanizowanym. Infrastruktura poligonu umożliwia również prowadzenia strzelań przez pododdziały czołgów i piechoty oraz innych rodzajów wojsk. Na poliginie regularnie odbywają się krajowe i międzynarodowe ćwiczenia wojskowe. Głównym obiektem szkoleniowym poligonu jest ?Osiedle Nowy Mur?, w którego skład wchodzi system budynków i ulic w tym między innymi ruiny i fragmenty budynków, most kolejowy, cztery przejścia podziemne, tory kolejowe. Drugi obiekt poligonowy tzw. to tor szkolenia wstępnego na który składają się strzelnice, pas taktyczny i tor psychologiczny dla żołnierzy. Możliwości szkolenia wojsk na wskazanych obiektach są jednak mocno ograniczone (równocześnie na dwóch obiektach może szkolić się ok 700?800 żołnierzy), co uzasadnia potrzebę rozbudowy ośrodka.

Zakładana rozbudowa poligonu ma objąć powiększenie obiektu szkoleniowego ?Osiedle Nowy Mur?, oraz budowę dwóch nowych obiektów szkoleniowych – ?Osteza?, jako ośrodka do strzelań w terenie zurbanizowanym (dostosowana również do również strzeleń moździerzowych), oraz ?Wieś Lędów? wzorowaną na niewielkiej osadzie o zabudowie typowo wiejskiej. W ramach tej inwestycji zostanie wydzielona także część pasa taktycznego  przeznaczona na szkolenie taktyczne. Osiedle Nowy Mur ma wzbogacić się między innymi o  lotnisko składające się z wieży kontrolnej, terminali i magazynów; starówkę z zabudową historyczną i sakralną (budynki podlegające ochronie zgodnie z Międzynarodowym Prawem Humanitarnym Konfliktów Zbrojnych), dzielnicę przemysłowo-handlową, przedmieścia z domami posiadającymi ogródki, oraz osiedlę bloków mieszkalnych. Rozbudowa obejmie również zainstalowanie między innymi elementów systemu strzeleckiego Śnieżnik, który umożliwia prowadzenia realistycznych treningów strzeleckich w różnych warunkach bojowych. Według szacunków Ministerstwa Obrony Narodowej ma to umożliwić jednoczesne szkolenie trzy razy więcej żołnierzy, aniżeli miało to miejsce do tej pory.

Źródło:

PZ: W Wędrzynie będzie mogło ćwiczyć trzy razy więcej żołnierzy.

Komentarze

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.