SABER STRIKE ? Sojusznicza Tarcza w Drawsku

Ćwiczenie SABER STRIKE-15 będzie kolejnym, obok BALTOPS 2015 oraz NOBLE JUMP, ważnym przedsięwzięciem szkoleniowym państw NATO, przeprowadzonym w czerwcu na terenie Polski. Na poligonie w Drawsku Pomorskim ćwiczyć będzie ponad 2100 żołnierzy z 5 państw, w tym około 500 z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, wyposażonych w czołgi T-72, bojowe wozy piechoty BWP-1, moździerze 120 mm oraz wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike.

Ćwiczenie SABER STRIKE-15 przeprowadzone będzie w terminie 8-19 czerwca, równolegle na poligonach 4 państw gospodarzy: Estonii, Litwy, Łotwy oraz Polski. Łącznie weźmie w nich udział ponad 6000 żołnierzy. Organizatorem jest Dowództwo Amerykańskich Wojsk Lądowych w Europie (USAREUR).

Fot. 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana

Fot. 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana

Tematem ćwiczenia będzie prowadzenie międzynarodowej operacji lądowej w krajach nadbałtyckich, z użyciem sił i środków wojsk lądowych, sił powietrznych oraz piechoty morskiej państw NATO i partnerskich na mocy artykułu V Traktatu Waszyngtońskiego. Głównym celem będzie zgrywanie pododdziałów do walki w operacji sojuszniczej. Wraz z równolegle prowadzonymi ćwiczeniami NOBLE JUMP oraz BALTOPS, SABER STRIKE jest jednym z wielu zaplanowanych na czerwiec przedsięwzięć szkoleniowych pod wspólnym kryptonimem ALLIED SHIELD (Sojusznicza Tarcza). Łącznie w czerwcu pod auspicjami Sojuszu Północnoatlantyckiego ćwiczyć będzie blisko 15 tys. żołnierzy z 19 krajów członkowskich oraz 3 partnerskich. Wszystkie ćwiczenia mają charakter obronny, a ich celem jest zwiększenie interoperacyjności oraz gotowości do wspólnego zaangażowania w kolektywną obronę.

Komentarze