Stanowisko komisji NATO w sprawie sytuacji na Ukrainie

W wyniku obrad komisji NATO zostało wydane oświadczenie potępiające działania Rosji na Krymie. Przedstawiamy pełną treść tego stanowiska.

Komisja Północnoatlantycka potępia działania militarne Federacji Rosyjskiej na Krymie i wyraża głębokie zaniepokojenie zezwoleniem przez parlament użycia sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy.

Działania militarne przeciwko Ukrainie prowadzone przez rosyjskie siły zbrojne są pogwałceniem praw międzynarodowych i naruszają zasady komisji NATO-Rosja i Partnerstwa dla Pokoju. Rosja musi szanować postanowienia Karty Zjednoczonych Narodów oraz ducha zasad OBWE, na których opiera się pokój i stabilizacja w Europie. Wzywamy Rosję do deeskalacji napięcia.

Wzywamy Federację Rosyjską do honorowania swoich międzynarodowych zobowiązań, włączając w to Memorandum Budapesztańskie z 1994 roku, Traktat Przyjaźni i Kooperacji między Rosją i Ukrainą z 1997 roku oraz prawne uwarunkowania regulujące obecność rosyjskiej floty czarnomorskiej. Apelujemy o wycofanie jednostek do ich baz oraz o powstrzymanie ingerencji gdziekolwiek na Ukrainie. Nakłaniamy obie strony do natychmiastowych poszukiwań pokojowego rozwiązania poprzez dwustronny dialog z właściwym międzynarodowym wsparciem w postaci obserwatorów pod auspicjami Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych lub OBWE.

Ukraina jest wartościowym partnerem NATO oraz jednym z założycieli Partnerstwa dla Pokoju. NATO będzie kontynuowało wspieranie ukraińskiej suwerenności, wolności, integralności terytorialnej oraz prawa ukraińskich obywateli do decydowania o swojej przyszłości, bez zewnętrznej ingerencji.

Podkreślamy wagę politycznego procesu opierającego się na wartościach demokratycznych, szacunku do praw człowieka i mniejszości oraz zasad prawa, który spełnia demokratyczne aspiracje całego narodu ukraińskiego.

Spotkaliśmy się dzisiaj na prośbę Ukrainy, aby dyskutować w ramach komisji NATO-Ukraina. Zamierzamy zaangażować się z Rosją w komisję NATO-Rosja.

Źródło

Komentarze