Święto Policji

Dziś obchodzimy Święto Policji, które zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 r. przy nowelizacji ustawy o Policji. Przypada ono w rocznicę powołania w 1919 polskiej Policji Państwowej.

Polska Policja

Polska Policja w dniu swojego święta w Warszawie.

Policja polska jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją mającą na celu realizować zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, często we współdziałaniu z innymi podmiotami. Obecnie zadanie to realizuje przeszło 100 tys. policjantów wspieranych przez prawie 25 tys. pracowników cywilnych. Współczesną polską Policję tworzą służby: kryminalna, prewencyjna oraz wspomagająca jej działania w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

Pomimo wzrostu poziomu bezpieczeństwa w stosunku do lat poprzednich, obawa przed przestępczością wciąż jest w Polsce tematem aktualnym. Policja w Polsce boryka się również z pewnymi problemami i nadużyciami, jednak z roku na rok w oczach społeczeństwa zdobywa coraz większe zaufanie.

Dzisiejszy funkcjonariusz Policji oprócz zadań typowo operacyjnych zaangażowany jest w wiele programów prewencyjnych i informacyjnych. Oprócz mandatu, niesie również pomoc, często wykraczającą poza główne zadania i obowiązki. Wzrasta także rola policji w środowiskach lokalnych i oczekiwania społeczeństwa wobec policjantów.

Z okazji Święta życzymy Funkcjonariuszom Policji Wszystkiego Najlepszego! Pragniemy tym samym wyrazić wdzięczność i uznanie wszystkim Policjantom, którzy nie szczędzą trudu, narażając niejednokrotnie zdrowie i życie w swojej pracy w służbie dla społeczeństwa w walce o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców.


Komentarze

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.