Od lewej: Kurt Meyer, SS-Brigadeführer Fritz Witt (I d-ca 12. Dywizji Pancernej SS "Hitlerjugend) oraz SS-Oberststurmbanführer Max Wünsche (d-ca 12. Pułku Pancernego SS)/ Źródło: Wikimedia Commons

Sylwetka SS – Brigadeführera Kurta „Panzer” Meyera – dowódcy 12. Dywizji Pancernej SS „Hitlerjugend”

Kurt ?Panzer? Meyer – dowódca 12. Dywizji Pancernej SS ?Hitlerjugend? w dniach 14 czerwca ? 6 września 1944 r., w wieku 33 lat stał się najmłodszym generałem w niemieckiej armii. Jego błyskotliwość na polu walki uczyniła go jednym z najbardziej znanych żołnierzy Waffen SS. Cieniem na karierze Meyera kładzie się jego uwielbienie dla narodowego socjalizmu i Adolfa Hitlera, których nie wyzbył się do końca swoich dni.

Kurt Meyer przyszedł na świat 23 grudnia 1910 r. w Jerxheim. Był nieślubnym synem niemieckiej robotnicy i późniejszego weterana I wojny światowej. Po ukończeniu miejscowej szkoły pracował m.in. jako sprzedawca i listonosz. W wieku 19 lat udało mu się wstąpić do policji. W trakcie szkolenia w akademii w Schwerinie został poważnie kontuzjowany w wyniku upadku z dachu jednego ze szkolnych budynków. W jego lewej nodze doszło do licznych złamań i pęknięć. Od tamtego czasu nosił but ortopedyczny o pogrubionej podeszwie na lewej nodze. Stąd wziął się jego pseudonim ? ?Panzer?. Podczas wojny, jego towarzysze broni nazywali go także ?Szybki Meyer? ze względu na tempo z jakim poruszały się podległe mu pododdziały.

W 1930 r. Meyer został członkiem NSDAP, a rok później porzucił szeregi policyjne na rzecz służby w SS. Jego pierwszym przydziałem było 22. SS – Standarte w Schwerinie, a awans na I stopień oficerski – SS-Untersturmfűhrera uzyskał w 1932 r. Dwa lata później Kurt Meyer został przydzielony do ?Leibstandarte SS Adolf Hitler?. W jej szeregach wziął udział w Anschlussie Austrii oraz zajęciu Czechosłowacji.

Kurt "Panzer" Meyer/ Źródło: Wikimedia Commons

Kurt „Panzer” Meyer/ Źródło: Wikimedia Commons

Swój chrzest bojowy, Meyer jako dowódca batalionu rozpoznawczego ?Leibstandarte? odbył podczas kampanii wrześniowej. Otrzymał za nią Krzyż Żelazny II Klasy. Podczas walk ?wsławił? się m.in. wydaniem rozkazu rozstrzelania 50 ? ciu polskich Żydów w rejonie Modlina i postawieniem przed sądem wojennym dowódcy plutonu, który odmówił wykonania tego rozkazu.

Za udział w kampaniach ? francuskiej (zakończył ją w stopniu SS-Sturmbanfűhrera) i greckiej na jego mundurze zawisły kolejne odznaczenia ? Żelazny Krzyż I Klasy i Krzyż Rycerski.. Dwa lata później do tego ostatniego odznaczenia dołączył Liście Dębu, które otrzymał za swoje działania na froncie wschodnim. ?Panzer? Meyer szczególnie wyróżnił się podczas walk o Charków na początku 1943 r. Jednak i tutaj dały o sobie znać jego bezwzględność ? rozkazał doszczętnie zniszczyć jedną ze wsi nieopodal Charkowa, a jej mieszkańców zlikwidować. Wśród żołnierzy cieszył się jednak wielkim poważaniem, nie unikał przebywania na pierwszej linii frontu.

Latem 1943 r. wraz z grupą oficerów ?Leibstandarte? Kurt Meyer został przeniesiony do nowo tworzonej 12. Dywizji Pancernej SS ?Hitlerjugend?. Już jako SS-Standartenfűhrer objął stanowisko dowódcy 25. Pułku Grenadierów Pancernych SS. Tworzenie nowej dywizji utrudniały braki w wyposażeniu, paliwie i amunicji. Jeszcze na początku 1944 r. jednostka miała na stanie jedynie 40 czołgów i 1/3 transporterów opancerzonych i pojazdów rozpoznawczych, które powinna posiadać pełnowymiarowa dywizja pancerna. Większość ciężarówek została przejęta po rozbrojeniu armii włoskiej. Niewątpliwym atutem ?Hitlerjugend? była kadra dowódcza, której czołowe stanowiska zajęli weterani z 1. Dywizji Pancernej ?Leibstandarte Adolf Hitler?. Podkomendni Meyera, których gros stanowili osiemnastolatkowie byli wychowani w duchu narodowego socjalizmu, a podczas walk w Normandii pokazali ogromne zacięcie i fanatyzm. Najmocniej we znaki, 25. Pułk Grenadierów Pancernych SS dał się poznać żołnierzom kanadyjskim. Zarówno Niemcy jak i Kanadyjczycy mieli w zwyczaju nie brać jeńców po otrzymaniu informacji o zbrodniach popełnianych przez obie strony na schwytanych żołnierzach.

14 czerwca 1944 r. dowódca 12. Dywizji Pancernej SS ?Hitlerjugend?, SS – Brigadefűhrer Fritz Witt zginął w wyniku ran odniesionych podczas ostrzału z alianckich okrętów. Funkcję dowódcy ?Hitlerjugend? przejął Kurt Meyer (awansowany w sierpniu na stopień SS-Oberfűhrera).

SS-Brigadefűhrer Kurt Meyer podczas procesu/ Źródło: Wikimedia Commons

SS-Brigadefűhrer Kurt Meyer podczas procesu/ Źródło: Wikimedia Commons

12. Dywizja Pancerna SS ?Hitlerjugend? odniosła ogromne straty w walkach w Normandii i podczas odwrotu za Linię Zygfryda. 6 września w miejscowości Durnal (Belgia) jej dowódca wpadł w ręce partyzantów i wkrótce został przekazany wojskom amerykańskim. Wobec braku informacji o jego losie (przypuszczano, że poległ) Meyer został mianowany SS-Brigadefűhrerem ze starszeństwem z dnia 1 września 1944 r.

Co ciekawe, w sierpniu 1945 r. Kurt Meyer zaoferował swoje usługi aliantom zachodnim. Stwierdził, że jest w stanie zrekrutować ponad 20 000 ochotników do ?Dywizji SS Europa?, która mogłaby stanąć do walki w nadchodzącym konflikcie ze Związkiem Radzieckim po stronie aliantów.

Po zakończeniu wojny były dowódca ?Hitlerjugend? stanął przed sądem. Meyer został oskarżony o zbrodnie wojenne popełniane przez jego żołnierzy w Normandii. SS-man otrzymał wyrok śmierci, który został później zamieniony na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Po spędzeniu części wyroku w Kanadzie, we wrześniu 1954 r. ?Panzer? Meyer znalazł się w brytyjskim więzieniu wojskowym w Zachodnich Niemczech, gdzie jednak darowano mu resztę kary.

Po wyjściu na wolność Kurt Meyer udzielał się w HIAG (?Stowarzyszenie Samopomocy Byłych Członków Waffen SS?). Wydał także wspomnienia, ?Grenadiere?. Meyer zmarł 23 grudnia 1961 r. w wyniku zawału serca.

Komentarze

Absolwent historii UMCS. Jego zainteresowania to historia XX-lecia międzywojennego, front wschodni podczas II Wojny Światowej, historia wojsk powietrznodesantowych oraz dzieje Waffen SS.