A330

  • Kooperacja w zakupie samolotów MRTT

    by - Kwi 9, 2015
    Plany Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP zakładają nie tylko modernizację już posiadanego sprzętu i wyposażenia, ale także zakup nowego. W przypadku Sił Powietrznych planuje się zakupy zwiększające nie tylko ich możliwości operacyjne, ale również pozwalające na wsparcie...