Abwhera

  • „Spisek Canarisa”. Czy miał szanse powodzenia ?

    by - Sty 9, 2016
    Zniszczenie reżimu, który po 30 stycznia 1933 r. obsadził swoich ludzi we wszystkich działach administracji państwowej, nie ograniczało się tylko do zlikwidowania Hitlera. Równie ważnym aspektem było przygotowanie następców najbardziej wpływowych osób w państwie jak; Hermann...