Armia Polska

  • Jak powstała 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki?

    by - Kwi 24, 2015
    Po zakończeniu drugiej ewakuacji Armii gen. Andersa w końcu sierpnia 1942 roku do Iranu, sytuacja Polaków pozostałych na terytorium Związku Radzieckiego znacznie się pogorszyła. Cała odpowiedzialność za opiekę nad obywatelami polskimi spaść miała teraz na ambasadę...
  • Polskie Siły Zbrojne w ZSRR w latach 1941-1942

    by - Mar 3, 2015
    Po wybuchu wojny pomiędzy III Rzeszą i ZSRR, a następnie zawarciu układu Sikorski-Majski, na terenie Związku Radzieckiego powstały oddziały Wojska Polskiego podporządkowane legalnemu rządowi Rzeczpospolitej na emigracji. Poznajmy genezę i etapy formowania armii pod dowództwem generała...