autorytet dowódcy

  • Przywództwo w profesjonalnej i zawodowej armii

    by - Kwi 28, 2016
    Profesjonalne siły zbrojne w demokratycznym państwie stawiają wysokie wymogi potencjalnym kandydatom na żołnierzy zawodowych, a zwłaszcza tym aspirującym na stanowiska dowódcze. Dowodzenie od samego początku funkcjonowania organizacji zbrojnych jest ich zasadniczym fundamentem, a jego jakość jest...