AW

 • Nowy p.o. Szefa Agencji Wywiadu

  by - Wrz 28, 2016
  W dniu 28 września br. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała na pełniącego obowiązki Szefa Agencji Wywiadu (AW) dotychczasowego Zastępcę, Piotra Krawczyka. Wcześniej przyjęła dymisję płk Grzegorza Małeckiego z tego stanowiska....Read More
 • Służby specjalne III RP

  by - Wrz 15, 2015
  Niezależnie od ustroju państwa nieodzownym warunkiem jego rozwoju jest zapewnienie bezpieczeństwa. Zróżnicowane mogą być jedynie instrumenty służące realizacji tego celu. Zdecydowana większość państw na świecie w ramach systemów bezpieczeństwa powołuje i utrzymuje instytucje określane jako służby...
 • Uprawnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

  by - Gru 20, 2014
  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu zostały utworzone na mocy ustawy z dnia 24 maja 2002r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Zastąpiły one Urząd Ochrony Państwa, zlikwidowany 29 czerwca 2002r. ABW i AW wraz...
 • Rozwiązania prawno-organizacyjne w zakresie zwalczania terroryzmu w Polsce

  by - Sie 31, 2014
  Zwalczanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym stanowi coraz większe wyzwanie dla systemów bezpieczeństwa współczesnych państw. Zasadniczym determinantem skuteczności zwalczania i zapobiegania zagrożeniom tego typu są normy prawne. Na ich podstawie z kolei funkcjonują podmioty tworzące system antyterrorystyczny....