bezpieczeństwo energetyczne

 • Wybrane uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski

  by - Mar 8, 2016
  Bezpieczeństwo energetyczne państwa jest determinowane przez wiele różnorodnych czynników. Na przykładzie Polski można wskazać pewne uwarunkowania, które w zasadniczy sposób wpływają na poziom bezpieczeństwa energetycznej i charakter polityki energetycznej. Jedne wynikają z bazy surowcowej państwa i...
 • Krym bez prądu. Rosja wprowadziła stan wyjątkowy

  by - Lis 22, 2015
  W sobotę wieczorem po tym, jak nieznani sprawcy wysadzili w powietrze słupy dostarczające energię elektryczną na Krym, cały półwysep pogrążył się w ciemnościach. Władze zdecydowały o wprowadzeniu stanu wyjątkowego do czasu przywrócenia dostaw prądu....Read More
 • Istota i zakres bezpieczeństwa energetycznego

  by - Lip 23, 2015
  Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest obecnie zasadniczym determinantem bezpieczeństwa państwa i celem jego polityki bezpieczeństwa. Od sektora energetycznego uzależnione są gospodarki państw na całym świecie, a surowce energetyczne niejednokrotnie w historii stanowiły przedmiot konfliktów. Tym samym warto...
 • Problemy i zagadnienia obronności Polski do 2040 roku

  by - Lip 9, 2014
  Rzeczpospolita Polska znajduje się w szczególnie trudnym położeniu geograficznym pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Federacją Rosyjską. Doświadczenie historyczne pokazują, że głównymi zagrożeniem dla Polski były Niemcy i Rosja oraz ich współdziałanie. Obecnie nie ma zagrożenia ze...
 • Bezpieczeństwo energetyczne na obszarze Unii Europejskiej

  by - Lut 3, 2014
  Bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako nieprzerwana fizyczna dostępność dostaw, po przystępnej cenie, wykorzystywana w zgodzie ze środowiskiem nabiera współcześnie coraz większego znaczenia. Zwłascza wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski. Warto zatem omówić pojęcie bezpieczeństwa energetycznego...