CBOS

  • Bezpieczeństwo polityczne Polski ? co sądzą o tym Polacy?

    by - Cze 12, 2014
    Istota bezpieczeństwa politycznego państwa jest interpretowana na różne sposoby. Niektórzy rozumieją ją jako zachowania istniejącego porządku konstytucyjnego, stabilności politycznej i społecznej. Inni ? jako ochronę wartości demokratycznych i instytucji demokracji. Dlatego też przedmiotowo bezpieczeństwo polityczne jest...