dekolonizacja

  • „Państwa Trzeciego Świata” i neokolonializm, a współczesna Polska

    by - Mar 25, 2016
    Określenie „Państwa Trzeciego Świata” używane jest potocznie wobec państw afrykańskich. Pojęcie kojarzy się m.in. z biedą, zacofaniem, brakiem stabilizacji oraz neokolonializmem. To ostatnie pojęcie widoczne jest we współczesnej Polsce. Problem ten poszerza w sferze publicznej m.in....
  • Działania ONZ na rzecz dekolonizacji i kontroli zbrojeń

    by - Paź 23, 2015
    Jednym z zasadniczych skutków dekolonizacji było pojawienie się obszarów niestabilności i zagrożeń spowodowanych problemami systemów politycznych państw postkolonialnych. To z kolei stało się zarzewiem niekorzystnych zjawisk na wielu innych płaszczyznach bezpieczeństwa międzynarodowego. Organizacja Narodów Zjednoczonych jako...