I Rzeczpospolita

 • Bitwa pod Chocimiem

  by - Wrz 30, 2015
  We wrześniu 1621 roku Rzeczpospolita stoczyła bitwę z przeważającymi siłami tureckimi. Zwyciężyła, pomimo klęski poniesionej rok wcześniej pod Cecorą i śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Przygotowania do wojny Po nieudanej wyprawie na Mołdawię roku 1620, zakończonej rozbiciem...
 • Bitwa pod Kircholmem

  by - Wrz 26, 2015
  Było to jedno z największych zwycięstw w historii polskiej wojskowości ? zwycięstwo, które nie zostało wykorzystane....Read More
 • Stefan Batory

  by - Wrz 24, 2015
  27 września 1533 roku urodził się Stefan Batory, uważany za najlepszego polskiego króla elekcyjnego....Read More
 • Bitwa pod Cecorą

  by - Wrz 19, 2015
  Była to jedna z największych klęsk Rzeczypospolitej ? klęska, której można było uniknąć....Read More
 • Monarchia absolutna ratunkiem dla I Rzeczpospolitej?

  by - Kwi 7, 2015
  W XVII wieku w Rzeczpospolitej oraz we Francji panowały diametralnie różne systemy polityczne. W I RP funkcjonowała demokracja szlachecka, natomiast obowiązującym ustrojem we Francji była monarchia absolutna. Oba systemy wydają się skrajnie inne, natomiast łączy ją...