instytucjonalizacja

  • M. Kaszuba ? ?W uścisku Moskwy Obszar Poradziecki? [RECENZJA]

    by - Sty 3, 2018
    Nakładem Oficyny Wydawniczej Rytm pod patronatem medialnym portalu Nowa Strategia ukazała się książka dr Maliny Kaszuby pt. „W uścisku Moskwy Obszar Poradziecki”. Jak udowadnia autorka, obszar poradziecki zajmuje szczególne miejsce w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, która traktuje go...
  • OBWE – proces instytucjonalizacji i struktura

    by - Cze 25, 2014
    Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) to ugrupowanie regionalne w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych. Zasadniczym celem jej funkcjonowania jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy na obszarze od Władywostoku po Vancouver.  Szczytowy okres działalności OBWE...