kolonizacja

  • „Państwa Trzeciego Świata” i neokolonializm, a współczesna Polska

    by - Mar 25, 2016
    Określenie „Państwa Trzeciego Świata” używane jest potocznie wobec państw afrykańskich. Pojęcie kojarzy się m.in. z biedą, zacofaniem, brakiem stabilizacji oraz neokolonializmem. To ostatnie pojęcie widoczne jest we współczesnej Polsce. Problem ten poszerza w sferze publicznej m.in....
  • Wielka Kolonizacja

    by - Wrz 15, 2014
    Wielka Kolonizacja – proces planowego tworzenia przez Greków (głównie z takich poleis, jak: Milet, Megara, Korynt i Chalkis na Eubei) osad o charakterze rolniczo-handlowym  na terenach bezludnych lub słabo zaludnionych, zachodzący w okresie VIII-VI w. p.n.e....