komuniści

  • R. Spałek, Komuniści przeciwko komunistom

    by - Lut 2, 2015
    Wydawać by się mogło, że zbrodnie komunistyczne zostały szeroko opisane w literaturze przedmiotu. Powstało wiele publikacji poświęconych Żołnierzom Wyklętym, masowemu terrorowi prowadzonego przez Urząd Bezpieczeństwa czy też NKWD. Jednakże Robert Spałek w swojej książce rzuca nowe...