LM-60D PLUTON

  • Wojsko kupuje nowe moździerze dla Obrony Terytorialnej

    by - Lut 22, 2017
    Inspektorat Uzbrojenia MON (IU MON) poinformował o przyznaniu Zakładom Mechanicznym Tarnów S.A. kontraktu na dostawę setek moździerzy LM-60D PLUTON dla Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) – dostawy sprzętu dla nowo formowanych pododdziałów mają być realizowane w latach...