luddyzm

  • Rozwój gospodarki kapitalistycznej w I połowie XIX wieku

    by - Paź 19, 2014
    Kapitalizm  to system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów. Zrodził się na przełomie XV i XVI w. w Europie Zachodniej, jeszcze w łonie feudalizmu. Jego rozwój umożliwiło zwycięstwo rewolucji burżuazyjnych kolejno...