macieszyna władysława

  • Maria Weber – Agentka dwóch wojen – recenzja

    by - Lut 11, 2015
    Władysława Macieszyna „Sława” była niezwykłą osobą. Dużą część ze swojego życia poświeciła walce o niepodległą Polskę. Tym samym, wpisała się ona w poczet kobiet niezłomnych, takich jak: Elżbieta Zawacka „ZO”, Danuta Siedzikówna „Inka” czy Emilia Malessa...