NSR

 • Wpływ członkostwa w NATO na bezpieczeństwo Polski

  by - Gru 18, 2015
  Ostatnie wydarzenia na Ukrainie i w Syrii skłaniają do refleksji nad bezpieczeństwem Polski, jako pełnoprawnego członka największego obecnie sojuszu polityczno-militarnego – NATO. Od czasów zimnej wojny Sojusz przeszedł daleko idącą ewolucję. Wyrazem dostosowania NATO do współczesnych zagrożeń wsytepujących w strategicznym środowisku bezpieczeństwa było podejmowanie operacji reagowania kryzysowego spoza artykułu 5. Niemniej należy...
 • NSR i OT w Polsce ? koncepcja struktur, zadania i wyposażenie

  by - Lis 22, 2014
  ?Dobrze zorganizowany system obrony terytorialnej oparty na siłach lokalnych jest niezbędny w strategii obrony narodowej?. (Z. Brzeziński). Czy takie twierdzenie wydaje się być słuszne? Istnieje duża grupa osób, która twierdzi, że system obrony terytorialnej w XXI...
 • Możliwa reforma NSR w kierunku Obrony Terytorialnej

  by - Gru 3, 2013
  Koncepcja reformy Narodowych Sił Rezerwowych nabiera kształtu. Jednym z rozważanych wariantów reformy ma być przekształcenie NSR w komponent Obrony Terytorialnej. Równolegle rozważane jest ewolucyjne doskonalenie obecnego systemu oraz uporządkowanie zasad funkcjonowania NSR....Read More