pantenkontera

  • Wielka Kolonizacja

    by - Wrz 15, 2014
    Wielka Kolonizacja – proces planowego tworzenia przez Greków (głównie z takich poleis, jak: Milet, Megara, Korynt i Chalkis na Eubei) osad o charakterze rolniczo-handlowym  na terenach bezludnych lub słabo zaludnionych, zachodzący w okresie VIII-VI w. p.n.e....