poleis

  • Formowanie się poleis (IX-VI w. p.n.e.)

    by - Wrz 9, 2014
    Polis (l. mng. Poleis, z j. greckiego, przypuszczalnie od ?ptolis ? miejsce warowne?. Jednakże należy pamiętać, że słowo ?polis? jest rodzaju żeńskiego) ? w starożytnej Grecji podstawowa forma życia politycznego, ukształtowana w okresie od IX do...