Poniatowski

  • Polacy prawą ręką Napoleona

    by - Cze 4, 2015
    Osobę Napoleona Bonaparte kojarzono nad Wisłą z nadziejami na odbudowę utraconej w wyniku rozbiorów państwowości. Genialny wódz troszczył się jednak w pierwszej kolejności o interesy własnego imperium, zaś kwestię polską traktował drugorzędnie. Mimo tego sprytnie wykorzystywał...
  • Poniatowski – zdrajca czy reformator?

    by - Wrz 8, 2014
    W 1764 roku rozpoczął panowanie ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski. Elekcja ta była wymuszona na szlachcie znajdującej się na sejmie konwokacyjnym poprzez obecność 7 tysięcy wojsk rosyjskich. Jego wybór na króla można uznać za zamach...