prawosławie

  • Rzeczpospolita Obojga Narodów państwem tolerancji wyznaniowej – rzeczywistość i mity

    by - Gru 18, 2016
    Na przestrzeni wieków, w zależności od uwarunkowań kulturowych, sytuacji politycznej i społecznej państw oraz czynników zewnętrznych, zmieniała się hierarchia wyznawanych wartości. Niektóre kraje bardzo restrykcyjnie określały swój system cech pożądanych u obywateli, inne tworzyły tylko jego...
  • Wizyta papieża Franciszka w Turcji

    by - Lis 26, 2014
    28 listopada papież Franciszek rozpoczyna trzydniową podróż do Turcji. Jej głównym celem będzie spotkanie z prawosławnym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem. Wizyta ta wpisuje się w 50-letnią historię kontaktów między papiestwem a prawosławnym Patriarchatem Konstantynopola. Franciszek będzie czwartym...