rewolucja październikowa

  • Geneza i skutki rewolucji październikowej

    by - Sie 5, 2014
    Obserwując wydarzania za wschodnią granicą i zadając sobie pytanie o rolę Rosji w konflikcie, da się zauważyć tęsknotę pewnych grup społecznych i elit rządowych w tym kraju za potęgą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Za zalążek ZSRR...