SKW

 • Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Krakowie uzyskało akredytację

  by - Mar 7, 2017
  W dniu 6 marca br. szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) Piotr Bączek oraz Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. CEK NATO Mariusz Marasek poinformowali, że Centrum Ekspercie Kontrwywiadu (NATO CI COE) po spełnieniu wszystkich kryteriów określonych przez...
 • Służby specjalne III RP

  by - Wrz 15, 2015
  Niezależnie od ustroju państwa nieodzownym warunkiem jego rozwoju jest zapewnienie bezpieczeństwa. Zróżnicowane mogą być jedynie instrumenty służące realizacji tego celu. Zdecydowana większość państw na świecie w ramach systemów bezpieczeństwa powołuje i utrzymuje instytucje określane jako służby...
 • Rozwiązania prawno-organizacyjne w zakresie zwalczania terroryzmu w Polsce

  by - Sie 31, 2014
  Zwalczanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym stanowi coraz większe wyzwanie dla systemów bezpieczeństwa współczesnych państw. Zasadniczym determinantem skuteczności zwalczania i zapobiegania zagrożeniom tego typu są normy prawne. Na ich podstawie z kolei funkcjonują podmioty tworzące system antyterrorystyczny....