strategia

  • Analiza krytyczna Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego

    by - Cze 22, 2014
    Wydarzenia za naszą Wschodnią granicą i dynamika środowiska międzynarodowego skłaniają do refleksji nad polityką bezpieczeństwa naszego państwa.  Na wiosnę tego roku miała zostać upubliczniona nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, tym samym zastępując nieco zdezaktualizowany obowiązujący analogiczny dokument...
  • Obrona Terytorialna – konieczność, czy relikt?

    by - Mar 9, 2014
    Dyskusja jaka, ostatnio miała miejsce w związku z reformą Narodowych Sił Rezerwowych oraz nad tzw. „Doktryną Komorowskiego”, która kładzie nacisk na obronę własnego terytorium, skłoniła mnie do napisania niniejszego felietonu. Wydarzenia na Ukrainie również stanowią asumpt...