strzelec

 • Biuro Inicjatyw Obronnych szansą dla środowisk proobronnych

  by - Lis 4, 2014
  Stało się to czego można było się spodziewać w kontekście wzmożonej aktywności środowisk proobronnych spowodowanej sytuacją na wschodzie Ukrainy i przyjęciem przez rząd nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Postulaty środowisk obronnych w Polsce dały asumpt do prób stworzenia...
 • Oddolna reaktywacja Obrony Terytorialnej

  by - Wrz 29, 2014
  Kryzys Ukraiński, co zrozumiałe spowodował zwiększoną aktywność nie tylko struktur rządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państw i Sił Zbrojnych, lecz również trzeciego sektora. Wyrazem tego stało się chociażby utworzenie  SPON-u (Społecznego Pododdziału Obrony Narodowej) na bazie Jednostki Strzeleckiej....
 • Obrona Terytorialna – konieczność, czy relikt?

  by - Mar 9, 2014
  Dyskusja jaka, ostatnio miała miejsce w związku z reformą Narodowych Sił Rezerwowych oraz nad tzw. „Doktryną Komorowskiego”, która kładzie nacisk na obronę własnego terytorium, skłoniła mnie do napisania niniejszego felietonu. Wydarzenia na Ukrainie również stanowią asumpt...